Enköpings nya idrott och kultur på remiss

Textstorlek:

Under hösten och vintern har upplevelseförvaltningen i Enköping drivit ett projekt för att ta fram två förslag för idrotts- och kulturpolitiska program som ska gälla 2017–2026.
Medborgare, andra förvaltningar och politiska partier ska nu säga sitt om innehållet när förslagen går ut på remiss.

Upplevelsenämnden har som ett av sina mål att erbjuda goda förutsättningar för invånarna att utvecklas på olika plan.

För att detta ska vara möjligt måste det vara lätt för alla, oavsett bakgrund och intresse att hitta olika vägar in i samhället och finna gemenskap.

Tillsammans med föreningsliv och andra aktörer kan kommunens verksamheter hjälpa medborgarna både med att komma igång fysiskatoch att deltaga i kulturlivet.

De två framtagna dokumenten ger förslag på vad som kan vara kärnan, riktningen och den röda tråden för hela kommunens arbete med idrotts-, fritids-, frilufts- och kulturliv.

– Våra program syftar till långsiktighet i politik och förvaltning. Tanken är att de i sin färdiga form ska vara användbara verktyg för politiker och tjänstemän, säger Giulia Ray, projektledare för det kulturpolitiska programmet, i ett pressmeddelande.

Hon berättar vidare att programmen har tagits fram i dialog med tjänstemän och politiker, medborgare samt representanter för kultur- och idrottsliv.

– Det har lett till att vi haft ett gediget kunskapsmaterial att arbeta med. Det har varit ett stort engagemang, fortsätter Giulia.

Några av programmens viktigaste områden är jämlikhet, mångfald och tillgänglighet.

På kultursidan handlar det bland annat om att det ska finnas kultur för alla, för den ovane, den vane, den unga, den äldre och för de som ännu inte pratar svenska.

När det gäller idrotten så är det känt att trenden i samhället går mot en stor segregation även i fy
sisk aktivitetsnivå och det skapar hälsoklyftor som påverkar hela samhället.

– Just nu har vi ett stort fokus på flera nybyggnationer som ishall och simhall och det blir viktigt att vi inte renoveringar och underhåll av befintliga lokaler hamnar i skuggan av dessa. Det finns ett stort behov av nya vägar in i föreningslivet och av andra möjligheter att vara fysiskt aktiv, säger Jimmy Wiltfalk, projektledare för det idrottspolitiska programmet.

Dialogen fortsätter när förslagen nu skickas på remiss så att alla parter får chans att framföra sina åsikter om innehållet.

Under remissperioden anordnas två workshops, en för vardera programmet, dit alla är välkomna.

– Vi är glada att så många har engagerat sig i dessa projekt, då det är viktigt för oss att idrotts- och kultursatsningar har en bred förankring. Vi hoppas på ett stort deltagande även i den kommande dialogen.

– Målet är att göra förslagen ännu bättre innan de går till beslut i först upplevelsenämnden och sedan kommunfullmäktige i höst, säger Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden.

Workshop för det idrottspolitiska programmet äger rum den 31 maj och för det kulturpolitiska den 1 juni.

Båda tillfällena är i Huvudbiblioteket klockan 18-20.