Koll på väg och hinder

Många yrkesförare är vägrapportörer.
Textstorlek:

Länet Sommartider är lika med vägarbetstider och Trafikverket genomför både små och stora jobb runt om i länet.

   I Uppsala län ansvarar Trafikverket för 342 mil väg, från Skutskär i norr till Brandholmssund vid Mälaren i söder.

Att vägarbeten förläggs under sommarhalvåret beror bland annat på att det är bästa tiden vädermässigt. Minskad arbetspendling och mindre intensiv yrkestrafik är andra orsaker. Däremot är det högsäsong för semestertrafiken. Som trafikant gäller det att visa hänsyn och eventuellt planera resan efter pågående vägarbeten.

Via Trafikverkets webbplats finns information om pågående arbeten och de som kommer att starta. Under sommaren i Uppsala län pågår beläggningsarbete på en nio kilometer lång sträcka efter riksväg 55 förbi Örsundsbro.

Beläggningsarbeten genomförs också efter E4:an trafikplats 192 – Mehedeby, norrgående, på en 21 km lång sträcka. På E18 trafikplats 140–141 vid Enögla Enköping genomförs 15 km beläggningsarbete. Efter en 28 km lång sträcka på riksväg 55 Strängnäsbron, Enköping, genomförs dikning, trumbyte med mera. Här genomförs också beläggningsarbeten.

En vägbeläggning kan hålla upp till 25 år på lågt trafikerade vägar och mellan fem och tio år på en hårt trafikerad väg. I år satsar Trafikverket cirka åtta miljarder kronor på drift och underhåll av vägar, vinterväghållning inräknad.

Trafikverket har också flera pågående vägprojekt i länet, bland annat med gång- och cykelvägar.

Dessa är Vassunda-Knivsta väg 1046 med planerad byggstart 2017. Uppsala – Björklinge, väg 600 där arbetet med vägplan pågår. Bälinge – Ulva kvarn, väg 631 där gång- och cykelväg är klar från Bälinge till Ulva, medan delen Ulva – Ulva kvarn återstår. För Heby – Morgongåva, väg 72 har byggstarten inletts.

Den som vill vara med och förbättra säkerhet och framkomlighet på vägarna kan söka som Utvald vägrapportör hos Trafikverket.

– Det började vi med redan år 2004 som ett samarbete mellan gamla Vägverket och yrkestrafiken i landet, säger Stefan Knutsson, ansvarig för Utvald vägrapportör.

Vid ett telefonsamtal berättar han att satsningen började i Skåne och år 2007 hade det växt till hela landet.

– Från början var det enbart yrkesförare men sedan några år tillbaka välkomnar vi även vana fordonsförare. Sådana som färdas många mil på vägarna, antingen i tjänsten eller privat.

Stefan Knutsson berättar att idag finns 2600 vägrapportörer runt om i landet. Dessa kan rapportera om trafikolyckor, nerfallna träd, djur på fel sida om viltstängsel, köer, fel på trafiksignaler med mera.

– Men vi välkomnar fler vägrapportörer. De får ett särskilt nummer de kan ringa, och via appen Live Trafik kan de rapportera information direkt till Trafikverket.

Inrapporterad information utgör underlag för det som Trafikverket skickar ut till de aktörer som abonnerar på trafikinformation. Därför behöver man vara godkänd vägrapportör för att information ska komma till Trafikverkets informationssystem.

– Informationen går även ut tilll våra entreprenörer så de kan ta bort eventuella hinder. säger Stefan Knutsson och tillägger att det är ett bra sätt att hjälpas åt i trafiken.

Live Trafik för Utvald vägrapportör är ett samarbete mellan Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag som äger appen.

Alla trafikanter kan använda appen för att rapportera störningar eller för att se vad andra rapporterar. Applikationen finns för Android och Iphone och laddas ner via Google Play eller App Store.

FAKTA Ansvar och skötsel 

Trafikverket sköter det statliga vägnätet som omfattar Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna. Trafikverket sköter även de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna.

Trafikverket sköter vissa stora vägar som går igenom städer och tätorter, till exempel väg 72 genom Heby. Stora väg- och gatunät inom städer och samhällen sköts av kommunerna.

Driften av vägarna är indelad i fyra områden; Enköping,Tierp, Uppsala, Heby. I varje område finns en entreprenör som svarar för underhållet av vägen. I Enköping och Uppsala är det Svevia och i Heby och Tierp sköts underhållet av Peab.