Kravmärkt biodling växer och nyanställer

I form för bihantering är Samuel Wolff, Cecilia Carlsson, Gudmund Hjelmqvist, Göran Sundström och Christer Lindström. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Skogstibble/Länet Äntligen kom värmen och det gillas av både människor och bin. I vårt län finns bland annat landets största Krav-godkända yrkesbiodling med bas i Skogstibble. Verksamheten växer och Göran Sundström, biodlarmästare, nyanställer och söker fler uppställningsplatser för deras bigårdar.

Flitiga bin kräver både rätt hantering och miljö för en god honungsskörd. Det vet Göran Sundström som driver familjeföretaget Uplands honung.

– Vi har cirka 800 kupor som är placerade runt om i länet.
I år verkar vi klara oss med uppställningsplatser, men behovet är konstant. Dels när vi utökar men också för att kunna flytta kuporna till nya områden, säger Göran Sundström.

Uppställningsplatsen avser en bigård med cirka tolv kupor. Platsen ska ligga i närheten av ängs- eller skogsmark, och det måste också gå att ta sig fram med lastbil. Den som tror sig ha en lämplig plats till detta är välkommen att kontakta Göran Sundström.

Till nästa år siktar han på 1 000 kupor och redan i år anställs ytterligare två personal.

– Jag har två praktikanter som kommer att anställas, och det handlar om tjänster på cirka 60 procent.

Anställningen börjar som praktik då personen måste genomgå vissa ”stick-prov” som Göran Sundström skämtsamt uttrycker det. Personen måste tåla bistick och det finns alltid risk för allergiska, och ibland livshotande, reaktioner. Och det vill man förstås undvika.

I fjol firade honungsföretaget 25 år och med gården som bas hanteras och levereras runt 30 – 40 ton honung årligen, om det är ett normalår vill säga.

– Förra året var dåligt för många biodlare, och vi fick ihop 14 ton. Med tanke på att jag matar bina med 20 ton socker blev det dålig förtjänst, konstaterar Göran Sundström.

All honungshantering sker på gården där moderna slungrum och maskiner underlättar och effektiviserar arbetet. För att inte honungen ska bli gryning ympas den. Det innebär att en del av honungen kyls ner under omrörning och får då en fin kristallstruktur.

Innan tappning rörs den ympade honungen ihop med den oympade och den fina kristallstrukturen sprider sig då i all honung som blir slät och mjuk
i konsistensen.

Den egna Krav-honungen säljs
i Uppala, Knivsta och i Stockholm. Göran Sundström berättar att de köper även in honung från uppländska biodlare som de producerar under egen etikett.

– Vi köper också in honung från andra svenska biodlare och som vi producerar för olika livsmedelskedjor. Den mesta honungen säljs vidare till grossister

Att producera Krav-märkt honung omgärdas av många regler, bland annat krävs att kuporna är byggda av främst naturmaterial. Man måste exempelvis använda biramar av trä.

– Nu har vi köpt in 35 000 ramar som ska snickras ihop, trådas och vaxas. Och vi använder enbart eget vax.

Kravmärkningen handlar också om binas placering, dess miljö och vård. Viktigast är att inte behandla bin med kemiska bekämpningsmedel och att kuporna placeras i giftfri miljö.

Bina flyger inom radie på drygt tre kilometer runt kupan, och Kravgodkända kupor får exempelvis inte placeras i närheten av tungt trafikerade vägar eller industriområden.

Även om bigårdar sköts exemplariskt drabbas bin av sjukdomar och angrepp. Vissa av åkommorna är relativt ofarliga, men många kan försvaga eller förstöra bisamhället. På Jordbruksverkets hemsida beskrivs bland annat Amerikansk yngelröta och varroakvalster, vars bekämpning regleras i lagstiftningen.

I Sverige påträffades varroa-kvalster för första gången på Gotland 1987, och på fastlandet våren 1991.

Amerikansk yngelröta förekommer mer eller mindre allmänt i Götaland och Svealand.

Göran Sundström och hans medarbetare håller tummarna för en sommar som gynnar såväl bin som andra nyttodjur och -insekter.