Kylslaget fiske där endast småkryp kom upp till ytan

Karin Lindström från Biotopia visar några upphåvade småkryp för Bengt-Olov Johansson, Heby. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Heby Många vattenlevande kryp men dåligt med fisk. Det blev resultatet i samband med ett kylslaget provfiske i Örsundaån i Heby. Bakom arrangemanget stod Upplandsstiftelsen, Biotopia och Heby kommun.

– Det är första gången vi genomför det här i Heby, men förhoppningsvis blir det återkommande, säger naturskolepedagog och kommunekolog Johnny Malmberg och tillägger att syftet bland annat är att informera om växt- och djurlivet i och kring ån.

Olika stationer hade byggts upp efter ån vid Tegelbruksmuseet och dagen inleddes med undervisning och demonstration för elever från Heby skola.

Johan Persson från Upplandsstiftelsen berättar att trots regn och kyla var intresset stort.

– En del hade nog hellre stannat inne, säger han och ler.

Under eftermiddagen fortsatte provfisket under närvaro av en samling intresserade Hebybor. Fisken lyste dock med sin frånvaro, åtminstone när ryssjan vittjades. Som tur var hade man tagit med en del ”demonstrationsfiskar” som simmade runt i ett kar – abborre, björkna, mört och nors.

– Det här är arter som finns i Örsundaån, säger Johan Persson och tar upp norsen som har en speciell doft, likt gurka.

Nu är det inte bara vattenlevande arter och kryp som döljer sig under ytan. Under dagen fiskades också en gammal mangel upp, men av skicket att döma var den tämligen obrukbar.

Heby var sista anhalt för en vattenturné med Biotopia och Upplandsstiftelsen. Tidigare har Knivsta och Enköping fått besök, och i Enköping blev det stort gensvar.

– Då var det betydligt bättre väder, och det kom nog runt 200 personer, säger Johan Persson.

Han berättar att det var femte året de var i Enköping, fjärde året för Knivsta och första, men inte sista, gången i Heby.

I år jobbar Upplandsstiftelsen med flera olika delprojekt, bland annat med insatser för att gynna den rödlistade aspen.

Biotopia, som tidigare hette Biologiska museet, är över 100 år gammalt.

I samarbete med föreningar, landsting, kommuner, naturskolor och Upplandsstiftelsen erbjuder de ett varierat utflyktsprogram. Information om utflykter med mera finns på Biotopias hemsida.