Länets skolor på topplista

Textstorlek:

Länet Heby, Knivsta, Uppsala, Enköping och Håbo toppar SKL:s rankning av landets skolkommuner i Uppsala län.     Det visar Öppna jämförelser – Grundskola 2016, som i år har temat Nyanlända elever.

Håkan Sörman, vd för SKL, tycker det är glädjande att många kommuner i landet visar mycket goda skolresultat även i relation till sina förutsättningar.

– Samtidigt får sammantaget nära 15 procent av eleverna inte behörighet till gymnasiet, säger han i ett pressmeddelande.

Förra året tog Sveriges kommuner emot över 70 000 asylsökande barn.

En del av den försämrade behörigheten till gymnasiet kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart.

Håkan Sörman  menar att kommunerna behöver rimliga förutsättningar från staten, till exempel att asylsökande och nyanlända fördelas jämnare mellan landets kommuner och skolor.

Andra viktiga delar är att elevernas kunskaper kartläggs, att eleven ges ett bra språkstöd, att lärares erbjuds kompetensutveckling att undervisa nyanlända och att det finns en god kontakt med elevens vårdnadshavare.

Andra förslag är att kommunerna bör automatiskt och utan byråkratiskt krångel få full ersättning från staten för asylsökande elever.

Det måste också bli tillåtet att använda fjärrundervisning, så att lärare i vissa kommuner kan undervisa elever i andra kommuner i ämnen där det är brist på lärare.