Snokar hotas när miljön förändras

Förändring i gödselhanteringen är ett hot mot snoken. Foto: Arkiv
Textstorlek:

Förändringar i gödselhantering och nedläggning av bondgårdar gör att snokarnas äggläggningsplatser minskar. 

I flera tusen år har snokar lagt sina ägg i gödselstackar och komposter. De gör så för att hålla äggen varma.

Genom att utnyttja dessa platser har snoken kunnat bre ut sig längre norrut än någon annan äggläggande orm i världen.

I ett pressmeddelande säger Kristin Löwenborg, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, att snoken har hittat en alldeles egen strategi då den lägger sina ägg i miljöer skapade av människan.

– Tyvärr kan man nu se att det som tidigare hjälpte snoken nu är ett problem eftersom vi människor gör om den miljön, säger Kristin Löwenberg.

Detta är speciellt oroande för populationer
i nordliga klimat som Sverige där det är för kallt för att snokens ägg ska kunna överleva utan dessa värmealstrande miljöer. Växelvarma djur som ormar och ödlor är beroende av temperaturen i omgivningen för sin överlevnad och reproduktion.

Det kyligare klimat som vi har i Sverige är en utmaning för dessa djur. Den nordiska reptilfaunan är därför begränsad till ett fåtal arter och majoriteten är levandefödare.

Det innebär att istället för att lägga ägg bär honan på sin avkomma och föder fullt utvecklade ungar. Snoken är unik eftersom den både lägger ägg och finns långt upp i Norden.

– Jag har studerat temperaturer i snoknästen och hur de påverkar utvecklingen av snokägg och olika egenskaper hos avkomman som är viktiga för överlevnad och reproduktion, säger Kristin Löwenborg och tillägger att olyckligtvis har snoken rapporterats minska på flera håll i landet.

Hon påpekar att resultaten från avhandlingen pekar starkt på snokens beroende av värmealstrande miljöer för sin fortplantning i Sverige.

– Jag hoppas att mina forskningsresultat kan ha betydelse för bevarande av reptiler i allmänhet och snoken i synnerhet, säger Kristin Löwenborg.

FAKTA Fridlysta 

Alla vilda inhemska grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige med stöd av artskyddsförordningen.

Förbud att döda, skada eller fånga djuret eller ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bo gäller för gölgroda, hasselsnok, huggorm, kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, snok, större vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda samt åkergroda.

Källa: Länsstyrelsen