”Vi lägger krutet på vårt eget jubileum”

Kapellet som färdigställdes 2006 används vid gudstjänster på hembygdsdagar, men bokas även för bröllop och dop. I allén framför placeras stolar för gästerna, berättar ordförande Britt-Marie Löv.  Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

Torslund/Almunge År 2016 är utlyst till Hembygdens år med anledning av att Sveriges hembygdsförbund fyller ett sekel.

   Det innebär dubbelt jubileum för Almunge hembygdsgille, som också firar jämnt. 

   Föreningen bildades för 60 år sedan, vilket uppmärksammas speciellt på den traditionsenliga Torslundsdagen i juni. 

Att vårda, dokumentera och tillgängliggöra bygdens minnen i form av kulturhistoriska byggnader, redskap och föremål är meningen och målet för Almunge hembygdsgille.

Arbetet med att bygga upp samlingarna tog fart 1956, året då föreningen bildades vid ett möte på Länna gård. Platsen blev också gillets hemvist de tio första åren innan Torslund förvärvades 1966.

Genom åren har antalet byggnader och antika pinaler utökats så pass att man i dagsläget tackar nej till flera gåvor, fornfynd som återger ortens karaktär av jord- och skogsbruksbygd.

– Vi har cirka 1 200 numrerade föremål och har tyvärr inte utrymme för mer. På området har vi även 20 hus, de flesta hitflyttade, berättar Olof Thulin, suppleant och tidigare ordförande i föreningen.

Tillsammans med nuvarande ordförande Britt-Marie Löv guidar han runt bland de falufärgade byggnaderna, som alla ruvar på berättelser från förr.

Det äldsta är skogsvaktarbostaden, ett torp byggt runt 1795 som hem till skogvaktaren på Hagby säteri.

Mitt på gårdstunet ligger det så kallade slottet, som byggdes upp på Torslund i början av 1880-talet. Huset uppfördes som bostad åt gratialister, som pensionerade torparänkor, drängar och pigor. Vindsvåningen inhyser numera ett museum fyllt med allt från ostformar i trä och gamla smidesverktyg till trynträn och nosbromsar.

Turen fortsätter förbi den stora traktorladan som rymmer 20-talet upprustade traktorer modell äldre, där så gott som alla är i kördugligt skick.

– Det enda vi saknar är en grålle, säger Britt-Marie Löv, medan vi passerar ”brandstationen” där en brandbil GMC år 1931 från Länna bruk står parkerad.

Vidare finns bland annat en linbastu, smedja, kvarnbod och motorpaviljong att besöka på hembygdsgillets egendom.

Att det är 60 år sedan det första föreningsprotokollet skrevs uppmärksammas på Almunges hembygdsdag, Torslundsdagen, som infaller den andra söndagen i juni.

– Det blir lite festligare i år, meddelar Britt-Marie Löv och ger några smakprov ur programmet:

– Det blir som vanligt musikunderhållning med vårt husband, Mattias och Stefan, som får sällskap av Inge Thorsson på fiol.

Lådbilsrally är ett återkommande inslag liksom hantverksmarknad, lotteri och kaffeservering med hembakt. Alla traktorerna körs ut på ängen och vid ett visst klockslag startas motorerna, till barnens stora förtjusning.

Besökarna har också möjlighet att kika in i husen och få en inblick i hur livet levdes i bygden en gång i tiden. Dagen inleds med en högmässa i kapellet, där kyrkokören som brukligt medverkar.

Styrelsen i Almunge hembygdsgille är väl medvetna om att det även firas ett 100-årskalas året till ära.

Sveriges hembygdsförbund jubilerar och det högtidlighålls med olika evenemang runt om
i Sverige. 

– Vi är en liten och åldrande skara som är aktiva i föreningen. Vi gör det vi mäktar med och lägger krutet på vårt jubileum istället, säger ordföranden.

Olof Thulin nickar instämmande och berättar att man har 300 - 400 medlemmar och att medelåldern är hög.

Ideella krafter arrangerar förutom Torslundsdagen även valborgsfirandet och ger årligen ut skriften Almunge allehanda, som är lika gammal som hembygdsgillet.

– Den innehåller små artiklar om företag, människor och händelser i bygden. ”Glimtar från gångna och nuvarande tider” som det står i bladet.

I redaktionen återfinns hembygdsentusiasterna Olof Thulin och Britt-Marie Löv.