Bättre bussresor att vänta

Bussprojekt. Genom att hållplatserna blir säkrare och mer tillgängliga ska det bli mer attraktivt att resa kollektivt med buss. Drygt 100 busshållplatser runt om i länet byggs om, med start i höst. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

LÄNET En satsning på 50 miljoner kronor ska utveckla de kollektiva resorna med buss i Uppsala län, främst på landsbygden. Under perioden 2016-2019 kommer över 100 busshållplatser att byggas om och bli mer tillgängliga.  

   Ytterligare 20 miljoner satsas på att öka trafiksäkerheten på anslutande vägar.

Det är hållplatser med fler än 20 av- och påstigande om dygnet som kommer i fråga för upprustning.

Vägen till och från busshållplatserna för gående och cyklister ska bli säkrare. Bättre cykelparkering i anslutning till hållplatsen, ökad anpassning för funktionshindrade och en allmän uppsnyggning är också delar i ombyggnaden.

Trafikverket, Regionförbundet Uppsala län, UL och berörda kommuner samverkar i projektet.

– Det ska bli tryggare, säkrare och mer attraktivt att ta sig till och från bussen och att resa kollektivt med buss. Vi har samlat pengar från olika, statliga planer till ett kraftfullt paket med gemensam målbild, säger Ylva Gustafsson Höjer, enhetschef på Trafikverket i Region öst, i ett pressmeddelande.

Närmare 50 miljoner kronor till kollektivtrafikåtgärder, från olika statliga planer, har frigjorts och lagts i en gemensam pott.

Ytterligare 20 miljoner läggs på säkerhet på anslutande vägar.

Som grund för planeringen ligger den strategi för kollektivtrafik som den regionala kollektivtrafik-myndigheten och Regionförbundet Uppsala län har tagit fram.

Planeringen görs i samarbete mellan Trafikverket, Regionförbundet, UL och de berörda kommunerna i länet.

– Att göra det möjligt för fler att använda kollektivtrafik är en mycket viktig uppgift. De flesta bussarna har god tillgänglighet för funktionshindrade personer. Nu ska också hållplatser på landsbygden anpassas, säger Bertil Kinnunen (S), landstingsråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län.

Hållplatser med nedsatt underhållning kommer att prioriteras.

– Vi kommer dels se till de busshållplatser som är i dåligt skick, dels de där många passagerare reser. Vi tittar även på standarden på vägarna till och från hållplatserna, säger Johan Edstav (MP), förbundsordförande i Regionförbundet Uppsala län, och konstaterar att behovet av renovering är stort.

Trafikverket handlar upp entreprenaderna och projektleder arbetet med ombyggnaden, som börjar under hösten 2016 och ska vara klar 2019.

Arbetsnamnet för projektet är ”100 uppåt”. Planen är att drygt 100 busshållplatser runt om i länet ska byggas om.