De får säkrare gravar

Säkrare arbetsmiljö. Kyrkvaktmästarna Ingemar Mattsson, till vänster, och Roine Andersson kan känna sig tryggare på jobbet efter sommarens säkerhetskontroll av gravstenar i Gimo pastorat. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

GIMO På kyrkogårdarna i Gimo pastorat ligger ett tiotal gravstenar nedlagda på marken. Av säkerhetsskäl, då de har bedömts vara en risk för kyrkogårdsarbetare och besökare. Senare i sommar ska stabiliteten kontrolleras på samtliga gravstenar.

Gamla gravstenar kan vara en fara för alla som besöker eller jobbar på en kyrkogård. Det fick vi tragiskt erfara för några år sedan när en olycka inträffade i Bollebygd i Västergötland. En gravsten välte över en åttaårig flicka, så illa att hon dog av skadorna.

Året därpå, 2012, införde Centrala gravvårdskommittén, GCK, nya hårdare säkerhetskrav för att förhindra olyckor. Reglerna anger bland annat att en gravsten ska tåla 35 kilos dragkraft utan att falla omkull och att stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar.

Om gravstenarna i Gimo pastorat, som omfattar Skäfthammar-Hökhuvuds församling och Ekeby församling, håller för det trycket återstår att se. I sommar ska samtliga drygt 1 200 gravstenar på de tre kyrkogårdarna genomgå en besiktning.

– Vi gjorde en inventering och såg att det fanns ett starkt behov. Många stenar var i dåligt skick, konstaterar Gunnar Pettersson, ordförande i kyrkogårdsutskottet.

Man lade fram ett förslag till kyrkorådet som fattade beslut om att säkra gravstenarna. En entreprenör har anlitats att utföra jobbet.

– De kommer att vara här första veckan i augusti och vi räknar med att arbetet tar en vecka, fortsätter Gunnar Pettersson.

Kyrkogårdsförvaltningen tar tillfälligt hand om gravstenar som inte klarar provtryckningen, genom att lägga dem ner. Gravrättsägaren, som ansvarar för stenen, informeras och bekostar därmed en återmontering. De har sedan ett halvår på sig att åtgärda bristerna.

I en gassande sol på Skäfthammars kyrkogård träffar vi Roine Andersson och Ingemar Pettersson, pastoratets två vaktmästare. Duon tillbringar mycket tid på kyrkogårdarna, speciellt under våren och sommaren när trädgårdsarbete fyller dagarna. De tycker att det känns bra att deras arbetsmiljö nu blir säkrare.

– Vi har redan haft omkull ett tiotal stenar, som satt löst och utgjorde en risk, säger Roine Andersson, och uppskattar att en sten väger några hundra kilo.

De båda vaktmästarna trivs förövrigt väldigt bra med sitt yrke, där arbetsuppgifter är både många och varierande.

– Det är allt från gravskötsel och att gräva gravar till att vara med vid begravningar och städa kyrkor och bårhus, säger Roine Andersson, som tycker att jobbet är ett av de bästa han haft.

Arbetet med att säkra gravarna beräknas ta några månader, om allt flyter på enligt planerna.

– Förhoppningen är att vi är färdiga och alla gravstenar är åtgärdade till allhelgonahelgen, säger Gunnar Pettersson.