Elin fick årets miljöpris

Elin Torstensson erhåller miljöpriset av kretsordföranden Bertil Alm. Foto: Lisa Landberg
Textstorlek:

Östhammar Underhållning, information och prisutdelning. Det fick ett 40-tal deltagare ta del av när Centerpartiet i Östhammar kommun anordnade årets miljödag.

Årets miljöpris tilldelades Elin Torstensson från Östanå, Morkarla.

Hon bedriver ett ekologiskt lantbruk och har etablerat varumärket ”Elins glada ekologiska kor”.

Genom gårdsförsäljning av mjölk ser hon en möjlighet att kunna få ekonomi i en i dag mycket hårt utsatt bransch med historiskt låga mjölkpriser där Arla även i fortsättningen har en mycket viktig roll.

Motiveringen till årets miljöpris löd: ”för ett djupt, ärligt och konstruktivt engagemang för bättre ekonomiska villkor för Sverige mjölkbönder”.

Vid prisutdelningen framhölls att det är viktigt att konsumenter inser att genom att handla svenskt och lokalproducerat så kan våra bönder få en chans att fortsätta sin verksamhet.

Genom dem får vi bra och antibiotikafria livsmedel, ett öppet landskap och kan öka Sveriges självförsörjningsgrad vid kriser. Det undertröks också att det svenska jordbruket behöver regelförenklingar och möjlighet att konkurrera på likvärdiga villkor med sina kollegor i andra länder.

Det kom ett 40-tal deltagare till miljödagen. Förutom prisutdelningsceremonin fick man också information om det ideella arbete som bedrivs vid Societetshuset Källör för att restaurera den gamla byggnaden till en fungerande bygdegård.

En av deltagarna hade också med sig ett antal sticklingar av gröna vindruvor som gav en god intäkt till bygdegårdsföreningen.

Trollkarlen Ronnie Kash underhöll både gamla och unga med förbluffande trolleritrick och kortkonster.

Inga Alm