Hjälper nyanlända till jobb

Den förberedande utbildningen ”Korta vägen” ger arbetslösa nyanlända akademiker stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden. Tomas Karlsson är projektledare för utbildningen på Academicum i Uppsala. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

UPPSALA Många av dem som flyr eller kommer till Sverige av andra anledningar har svårt att hitta arbete. Det gäller inte minst akademiker. Genom utbildningen ”korta vägen” kommer många av dem ut på arbetsmarknaden till vinst för såväl den enskilde som samhället.

Många politiker och samhällsdebattörer har pekat på att Sverige har problem med integration. Utlandsfödda är också överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken. Det gäller även akademiker.

För att komma till rätta med detta startade Arbetsförmedlingen år 2012 en förberedande utbildning, Korta vägen för arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund.

– Målet är att i första hand öka deltagarnas möjligheter att få arbete i enlighet med sin akademiska examen, i andra hand förbereda dem för högskolestudier i Sverige för att komplettera deras utländska examen, säger Astrid Camitz på Arbetsförmedlingen i Uppsala.

Man hade uppmärksammat att många utlandsfödda akademiker hade brister i exempelvis språket och svårigheter med den svenska arbetskulturen.

– Kompetensen har de men däremot inte kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och hur man får arbete i Sverige, säger Tomas Karlsson som är projektledare på Academicum i Uppsala som utför utbildningen på Arbetsförmedlingens uppdrag.

Utbildningen Korta vägen är sex månader lång och inleds med cirka tre månader teori, bland annat utbildning i yrkessvenska och studievägledning. Efter att den teoretiska delen är avslutad får kursdeltagarna genomgå praktik på mellan två veckor och tre månader.

Hittills kan man visa på ett bra resultat. Av de som gick utbildningen hos Academicum 2015 fick 65 procent arbete. Vinsten är stor för såväl den enskilde som kommer ur arbetslösheten som för samhället som får utbildad arbetskraft från ett annat land.

Utbildningen, som finns på olika orter över i stort sett hela landet lockar många deltagare. I maj var det 97 personer som gick utbildningen i Uppsala och 1045 i hela landet.

Just deltagarnas kompetenser, vad gäller allt från språk till insikt i kulturer är något som Tomas Karlsson tycker sig märka att svenska arbetsgivare nu förstått är värdefullt.
– Det har hänt något här under våren. Det har aldrig gått så fort att hitta praktikplatser.
– Jag tror att allt fler arbetsgivare förstår att utlandsfödda akademiker är en tillgång på många sätt. De kommer med nya infallsvinklar och har kunskap om andra språk och kulturer.

Peter Ahlgren