Högvattnet har nått Färnebofjärden

Textstorlek:

Trakterna kring Malung har legat under vatten de senaste veckorna då Västerdalälven svämmat över sina bräddar. Det vattnet har nu nått Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark. 
Lars Lööf har sedan år 1977 följt nivån på vattnet och sett alla förändringar.

Han tar mig med i sin snabbgående båt ut till hans och hustrun Evas sommarparadis på Älgön i Färnebofjärden.

Här har han dragit upp bryggan på grund av det höga vattenståndet.

– Kulmen var för några dagar sedan då vattnet var på 56,10 meter över havet, säger Lars som tidigare mätte vattenståndet själv på käppar han slagit ned i vattnet.

– Men jag kunde också ringa vattenregleringen i Österfärnebo.

Numera tar han sina data från nätet och då från vattenreglering.se.

– I dag (fredag) var nivån på 56,06 meter så det har sjunkit en aning. Medelvärdet för ett helt år ligger normalt på 55,50 meter.

Alltså inga alarmerande siffror ännu. Speciellt inte om man jämför med översvämningen år 1916.

Då, den 18 maj, uppmättes vattenståndet i älven till 450 centimeter över det normala, uppströms i Avesta. En liknande vårflod i samma storlek inträffade år 1860. Från den senaste översvämningen har det alltså gått exakt 100 år.

Den värsta översvämning Lars och Eva upplevt var år 1977, då nivån låg på 57,23 meter, och allt sedan dess har Lars noterat och följt nivån på vattnet.

– Förra söndagen hade vi 55,45 meter som högst. Sedan ökade det under sju dagar till 56,10 – det ökade med nästan 70 centimeter vilket är bra mycket vatten, säger Lars.

Men inte ens nivåer som de år 1916 skulle hota stugan som paret införskaffade år 1964. Och han har märkt något nytt vilket han gissar beror på klimatförändringen.

– Det är alltid högvatten på våren och så kommer det en skvätt på sommaren från fjällen. Men de senaste åren har det till och med varit högvatten på hösten, vad det nu beror på.

Har man en stuga på en ö i Färnebofjärden är det naturligt att intressera sig för vattnet.

I snart 40 år har Lars fört bok över vattenståndet och har ofta varit den som blir tillfrågad i ämnet.

Men nu finns det mesta som sagt på nätet.

– Ja, det har väl varit en nördgrej, säger Lars och skrattar.

Jan Å Johansson