Östhammar säger ja till Gästrike vatten

Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

Östhammar Kommunfullmäktige har nu röstat ja till att gå in som delägare i Gästrike Vatten. För att det ska bli verklighet krävs dock att samtliga ägarkommuner är eniga.

Sedan våren 2016 har Östhammars kommun arbetat med att utreda vad ett eventuellt fördjupat samarbete med Gästrike Vatten skulle innebära för kommunen, bolaget och dess ägarkommuner, det vill säga Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby.

Östhammars kommun har nu officiellt röstat för att gå in som delägare genom att kommunfullmäktige tagit beslut i frågan.

– Det känns väldigt bra, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i en kommentar på kommunens hemsida.

– Det finns många fördelar med att samverka. Vi har stora utmaningar framför oss och vi behöver bättre förutsättningar i form av resurser och kompetens för att vi ska kunna ta hand om och utveckla VA-verksamheten.

Frågan är dock inte avgjord förrän samtliga ägarkommuner är eniga. Tidigare har Hofors röstat ja men frågan avgörs slutligt 20 juni när de sista besluten tas.

Om samgåendet blir verklighet innebär det att VA-verksamheten i Östhammar kommer att utföras av Gästrike Vatten.

Avgiften för vatten och avlopp faktureras då från bolaget som också kommer att hantera kundtjänsten. Det är dock kommunfullmäktige i Östhammar som beslutar om avgifternas storlek och eventuella investeringar.

Peter Ahlgren