Allt fler smuggelvalpar stoppas vid gränsen

Textstorlek:

Tullverket beslagtar allt fler hundvalpar och Jordbruksverket får in allt fler ärenden. Problemet med hundar som smugglas in i landet ökar och det är svårt att komma åt så länge efterfrågan finns.

Hittills i år har Tullverket upptäckt 74 smuggelhundar som Jordbruksverket har beslutat avliva. Det är en uppseendeväckande ökning från 2015 då det handlade om tre hundar. Att allt fler valpar smugglas in i Sverige bekräftas av Jordbruksverket.

– Vi har betydligt fler ärenden i år jämfört med tidigare år. Det är i stort sett en fördubbling, säger Tjitte De Vries, enhetschef vid enheten för försöksdjur och sällskapsdjur.

Hittills under 2016 har man haft drygt 190 ärenden rörande smuggelhundar, jämfört med 250 under hela 2015. Jordbruksverket får ta emot ärenden från såväl Tullverket som från veterinärer runt om i landet.

– Det handlar om nyblivna hundägare som i god tro köpt en valp men när de går till veterinären får de veta att djuret inte kommer från Sverige, säger Tjitte De Vries.

Det är framförallt populära och dyra hundraser som fransk och engelsk bulldog samt chihauhuor som smugglas. Att brottsligheten pågår är lätt att förklara. Det finns stora pengar i hundbranschen. En fin fransk bulldogvalp kan kosta mellan femton och tjugo tusen kronor.

– Kostnaden för att föda upp den och frakta den till Sverige är inte många hundralappar, säger Tjitte De Vries.

Valparna utsätts ofta för stora lidanden. Det är inte ovanligt att de drogas och transporteras under lång tid utan tillgång till mat och vatten i små utrymmen. Upptäcks de vid gränsen av Tullverket beslutar Jordbruksverket nästan alltid att de ska avlivas av smittskyddsskäl. Anledningen är att man inte vill ha in den fruktade rabiesen i landet.

– Sverige är rabiesfritt och så vill vi att det ska förbli. Rabies är en fruktansvärd sjukdom som inte går att bota och leder till döden.

Trots farhågorna är risken liten att någon insmugglad hundvalp ska sprida rabies. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, gjorde 2014 en uppskattning av risken att en smuggelhund skulle vara rabiessmittad och kom fram till att den var ytterst liten.

Fast risken för att en insmugglad hund ska bära med sig rabies ökar givetvis om antalet insmugglade hundar blir fler. Och att problemet ska minska tror inte Tjitte De Vries.

– Inte så länge folk inte tänker sig för innan de köper en hund. Om du visste hur många hundar vi får in där ägaren, i god tro, köpt sin valp för dyra pengarna ur bakluckan på en bil.

 Peter Ahlgren