En verksamhet i rullning

”Sen vi tog över Ärentuna taxi har vi två bolag”, säger Christer Johansson, vd för Västupplands Taxi AB. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

LÄNET De senaste åren har det skett flera förändringar inom taxinäringen. En tydligt trend, enligt Svenska taxiförbundet, är att bolagen blir allt större och att andelen aktiebolag ökar. Något som bland annat stämmer in på Västupplands taxi AB.

– Nyligen tog vi över Ärentuna taxi och nu har vi två bolag där cirka 25 bilar ingår, säger Christer Johansson, vd för Västupplands taxi AB.

Taxibolaget bildades 1990 efter en sammanslagning av Heby, Tärnsjö och Östervåla Taxi. Christer Johansson, som bor i Bjurvalla Tärnsjö, har jobbat i företaget sedan 1999 och trivs med sitt jobb.

– Verksamheten har rullat på och vi är ett bra gäng. Västupplands taxi består av tolv delägare som äger varsin bil, plus föreningsbilen. Ärentuna behåller sina chaufförer men vi har flyttat växeln till Heby där vi har kontoret.

Förutom taxiresor erbjuder bolaget bland annat färdtjänst, skolskjuts och sjukresor runt om i kommunen.

Sjukresorna beställs via landstingets beställningscentral som är öppen dygnet runt. Det innebär att man kan beställa taxi även vid akuta sjukdomstillstånd som inte kräver ambulans.

– Färdtjänst kan vi fixa ganska omgående och nio gånger av tio löser vi det inom en kvart.

Servicen med spontana beställningar är däremot borttagen.

– Vi hade dygnet runt-service fram till år 2000 och jour fram till för dryga året sedan.

Christer Johansson berättar att då blev en av de kvinnliga taxichaufförarna misshandlad och rånad under knivhot.

– Vi hade redan avvecklat jouren i norra delen och då gick vi ner även i Heby. Men det handlar också om att det kostar mer än det ger.

Bokade resor går dock bra att beställa till alla tider på dygnet, men inga spontanbokningar efter klockan 20.

– Då kan vi styra våra arbetstider, och vi har lagen om arbetsreglering att följa.

Under 2017 införs regler om redovisningscentraler för taxitrafik. Det innebär att uppgifter från varje fordons taxameterutrustning förs över till en redovisningscentral.

Uppgifterna förs sedan över till Skatteverket när myndigheten begär det.

– Det här införs på grund av allt fusk inom branschen, säger Christer Johansson.

Enligt Svenska Taxiförbundet har mer än 30 miljarder kronor undanhållits från beskattning sedan taximarknaden avreglerades år 1990.

Idag står den svarta omsättningen i branschen för uppemot en miljard kronor årligen.

Claudio Skubla, förbundsdirektör på Taxiförbundet, säger vid ett telefonsamtal att de har främst debatterat om taxitjänsten Uber, men den har inte etablerat sig på landsbygden.

– Den tekniska utvecklingen kommer allt mer, och det är jättebra, men det kan även användas i negativt syfte, säger Claudio Skubla och fortsätter:

– På digitala medier går det att hitta svarttaxi, även på landsbygden.

Han berättar att i Ljusdal har taxiverksamheten upphört på grund av konkurrensen från svarttaxi.

– Upphandlarna har också ett ansvar och jag hoppas att kollektivtrafiklagen ska ses över, säger Claudio Skubla.