Fler ekologiska värphöns

Antalet ekologiska värphöns har ökat under flera år i Sverige. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

Nya siffror från Jordbruksverket visar att antalet djur i ekologisk produktion i Sverige ökar. I juni 2015 var drygt 1,1 miljoner värphöns ekologiska. Det är en ökning med 24 procent jämfört med året innan.

– Det här är en ren statistisk studie, så vi har inga underlag för varför det har ökat. Men man kan ju misstänka att det har att göra med den ekologiska trenden och en större efterfrågan på ekologiska ägg, säger Ulf Svensson, statistiker på Jordbruksverket.

Den färska rapporten anger också att den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen ökade stort. För nötkreatur och får var förändringarna däremot små.

I juni förra året var 285 800 nötkreatur ekologiska. Det motsvarar en ökning på knappt 2 procent jämfört med 2014.

Bland dessa nötkreatur fanns 47 700 mjölkkor, vilket var 14 procent av det totala antalet mjölkkor, och 64 400 kor för uppfödning av kalvar. Studien visar att störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Uppsala, Västmanlands och Örebro län, där nästan en tredjedel av mjölkkorna var omställda till ekologisk produktion.

Antalet ekologiska grisar ökade med 36 procent medan antalet ekologiska slaktkycklingar ökade med 83 procent, till 52 400 kycklingar. Trots denna ökning är antalet djur inom den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen mycket liten i förhållande till det totala antalet djur i Sverige.

Endast 2 procent av det totala antalet grisar i Sverige var ekologiska 2015. Motsvarande siffra för slaktkycklingar var mindre än 1 procent.

Andelen ekologiska värphöns ökade från 14 till 15 procent mellan 2014 och 2015. Anledningen till att andelen ekologiska värphöns inte ökade mer, trots den stora ökningen av antalet djur, är att de konventionella värphönsen också ökade i antal.

Antalet ekologiska får var 121 900, en siffra som är i stort sett oförändrat från 2014, och 20 procent av samtliga får i landet.

I augusti publicerar Jordbruksverket ny statistik om ekologisk animalieproduktion.