Fler krockar med svin

När det sker en viltolycka kallar polisen vid behov in någon av länets cirka 200 eftersöksjägare som letar upp och avlivar skadat vilt. Något som kan vara både farligt och jobbigt då de flesta kollisioner med vilt sker kvällar, nätter och tidiga morgnar samt då bilister inte saktar ned vid viltolycksplatser. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

Länet Antalet viltolyckor håller sig generellt rätt stabilt i Uppsala län. Men det sker en ökning av vildsvinsolyckorna.
– Det är rätt naturligt eftersom vildsvinsstammen ökar, säger Peter Berglund som är länsansvarig jägare för nationella viltolycksrådet.

Under de första sex månaderna i år har antalet inrapporterade viltolyckor med vildsvin nästan fördubblats i Uppsala län – från drygt 60 år 2015 till drygt 110
i år enligt statistik från nationella viltolycksrådet.

Det är inte så konstigt eftersom man räknar med att vildsvinsstammen ökat kraftigt under samma tid och att djuren, som är nattaktiva, är svåra att undvika.

–Personligen tycker jag att vildsvin är svåra att upptäcka när man kör bil. De är svarta och har inte det där blänket i ögonen som exempelvis rådjur och älg, säger Peter Berglund.

Årligen anmäls cirka 2 100 viltolyckor in i länet och det är rådjur som står för den absoluta majoriteten.

Kollisioner med rådjur kan ställa till med omfattande materiella skador men det är älgen som orsakar personskador och dödsfall. Dödsolyckor vid viltkollisioner är dock ovanliga i Uppsala län. Viltolyckorna kostar samhället stora summor varje år. Generellt räknar länsförsäkringar Bergslagen med att en viltolycka kostar
i genomsnitt 30 000 kronor.

För att minska risken med viltolyckor skyltas det och sätts upp viltstängsel. Något som Peter Berglund menar ger en bedräglig säkerhet.

– Bilister tenderar att köra fortare på sträckor med stängsel och tänker inte på att det kan finnas öppningar för exempelvis viltövergångar, korsningar och små vägar.

Det görs också försök med bevakade viltövergångar som visat sig effektivt. Med modern övervakningsteknik registreras när ett djur är på väg mot vägen. Bilisterna förvarnas då om faran genom ljussignaler. Bland länets vägar sticker riksväg 55 ut med 73 inrapporterade viltolyckor. Polisen har också sett en ökning av kollisioner med dovhjort på länsväg 272.

För att undvika viltkollisioner gäller det att vara uppmärksam
i gryning och skymning när hjortdjur som älg och rådjur är som mest aktiva. Extra uppmärksam ska man också vara där vilda djur oftast passerar, som i övergångar mellan skogs- och ängsmark.

Nationella Viltolycksrådet har en gratis app som man kan ladda ned till mobiltelefonen och som varnar när man kör in i ett viltolycksdrabbat område.

Om man krockar med vilt ska man märka ut platsen och rapportera händelsen till polis genom att ringa 112. Om djuret inte blir kvar på platsen kallar polisen in någon av länets cirka 200 eftersöksjägare som letar upp och avlivar viltet. En uppgift som kan vara krävande.

– Dom ställer upp alla dagar dygnet runt. Det kan också vara rätt slitigt att stiga upp mitt i natten, genomföra ett eftersök i flera timmar och sedan åka till jobbet.

Peter Ahlgren