Företagare anmäler inte

Ungefär en tredjedel av företagarna i en ny undersökning har varit utsatta för brott och 16 procent anmäler det inte eftersom man inte anser att polisen agerar tillräckligt snabbt. Foto: Getty Images/moodboard RF
Textstorlek:

Var tredje företagare har utsatts för någon form av brott de senaste fem åren. Inbrott, bluffakturor och skadegörelse är vanligast att drabbas av.
Fast en sjättedel av de drabbade polisanmäler inte.

 

Branschorganisationen Företagarna har genomfört en undersökning bland en del av sina medlemmar om hur ofta de drabbas av brott. Enligt svaren har var tredje drabbats av någon form av brott de senaste fem åren.
I särklass vanligast är inbrott, bluffakturor, skadegörelse och stöld. Något som kostar den enskilde företagaren, försäkringsbolag och samhället stora pengar. Även om ingen vet exakt hur mycket.

– Det finns inga konkreta siffror på hur mycket det handlar om men tar man bluffakturor som exempel rör det sig om miljontals kronor, jag skulle till och med våga säga hundratals miljoner kronor varje år, säger Terje Frennefalk som är pressekreterare vid Företagarna.

Viss brottslighet, som bedrägerier i form av bluffakturor, riktar sig i stort sett enbart mot företagare och då mindre företag.

– Det är personer som lägger i stort sett all sin tid på företaget och det kan hända att en mindre räkning slinker med av misstag, säger Terje Frennefalk.

Det är heller inte säkert att företagarna anmäler brottet till polis. Enligt undersökningen valde 16 procent av de tillfrågade att inte vända sig till myndigheterna. En del av förklaringen är misstro mot polisen. Åtta av tio företagare anser att polisens arbete inte leder till att brott klaras upp.

– Många väger den tid och kostnad det innebär att anmäla mot chansen att polisen ska klara upp brottet och anser då att det inte är värt mödan.

Fast det finns också andra förklaringar till att en så pass stor andel som en sjättedel väljer att inte polisanmäla att man blivit utsatt för brott. Det kan exempelvis handla om butiksägare som får en ruta krossad och vet om att försäkringsbolaget kommer att höja premien.

– Jag har förståelse för det men vi anser att allt ska polisanmälas. För om man inte anmäler kommer brottet garanterat inte att klaras upp, säger Terje Frennefalk.

Peter Ahlgren

 

Fakta
Så skyddar du dig

Se över inbrottsskydd och försäkringar.

Upprätta rutiner och checklistor för hur räkningar ska hanteras och se till att även sommarpersonalen känner till dem.

Prata med polis och försäkringsbolag om hur du skyddar dig mot brott.

Källa: Företagarna