Getingart kan hota bin

Sammetsgetingen är oönskad i Europa. Här syns den till vänster framför en bikupa. Foto: Preben Kristiansen
Textstorlek:

Sammetsgetingen är en invasiv främmande art i Europa, som kan ställa till stor skada för biodlarnäringen samt frukt- och bärodlingen. Den lever nämligen av honungsbin och andra pollinatörer.

I ett pressmeddelande rapporterar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, att sammetsgetingen sprider sig i Centraleuropa, och den skulle kunna ta sig till Sverige och rota sig här.

Uppmaningen är att hålla utkik.

Sammetsgetingen Vespa velutina hör hemma i sydöstra Asien och påträffade första gången i Europa i Frankrike år 2004.

Den är en av 37 arter på listan bland invasiva främmande arter av betydelse inom EU.

Getingen introducerades oavsiktligt i Europa genom att en befruktad drottning fanns i lergods som importerades från Kina.

Spridningstakten för sammetsgetingen i Frankrike har varit cirka 100 kilometer per år och den har också påvisats i Spanien, Portugal, Belgien, Italien och Tyskland.

Sammetsgetingen kan ta sig till Sverige på egna vingar, men det är mer sannolikt att vi människor hjälper getingen hit när vi handlar varor från områden där den finns.

– Risken finns att den kan spridas till södra delarna av landet, men sannolikheten att den ska spridas till Uppsala-trakten är nog ganska liten, säger Preben Kristiansen, bihälsokonsulent i Sveriges biodlares riksförbund.

Han berättar att getingsarten är en bålgeting och det är artdatabanken som beslutat att den skulle heta sammetsgeting.

– Våra bålgetingar tar också bin, men de är inte så duktiga som sammetsgetingen som kan fånga bin direkt i luften. Sammetsgetingen kan också attackera samhällen i mycket större omfattning, säger Preben Kristiansen.

Biodlare, entomologer och andra intresserade kan hjälpa till att hålla utkik efter sammetsgetingen genom att spana efter deras stora bon i träd. De finns ofta nära hamnar och liknande platser där många varor importeras till Sverige.

Rapportera misstänkta fynd på artportalen.se eller till jourhavande.biolog@nrm.se