Stor ökning av gårdsbutiker

Det blir allt vanligare med gårdsbutiker där konsumenter kan köpa allt från lokalproducerad honung och sylt till hantverk och kött. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

Det blir allt vanligare med egna butiker på landets gårdar. Enligt nya siffror finns det nu cirka 1 200 gårdsbutiker i Sverige.  Ett ökat intresse för närproducerad mat ligger antagligen bakom.

Enligt siffror från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och söktjänsten Gårdsnära ökar antalet gårdsbutiker.

I dagsläget finns det ungefär 1 200 gårdsbutiker runt om i landet, varav 56 i Uppsala län.

Förklaringen till att allt fler lantbrukare börjar sälja sina produkter hemma på gården är naturligtvis att efterfrågan ökar. Konsumenterna vill i allt större utsträckning veta var maten kommer ifrån.

– Kan man kombinera livsmedelsförsäljning med att besökarna får se djuren och på det sättet verkligen få förståelse för var maten kommer ifrån har man ett vinnande koncept, säger Per Pettersson, ordförande i LRF Mälardalen.

Det är inte bara antalet butiker som ökar. Gårdsnära, som är en söktjänst där man kan söka efter lokala producenter, har sett en kraftig ökning av antalet besökare sedan starten 2012.

De senaste 30 dagarna har man haft 62 000 unika besökare, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med samma period förra året.

– Det är under sommarmånaderna juni till augusti som intresset är som störst, säger Erik Östling som är vd för Gårdsnära.

Han tror att det beror på att vi gör besöket i gårdsbutiken till en utflykt med hela familjen på sommaren eller letar efter något exklusivt och närproducerat till grillen.

Sökmönstren förändras också beroende på årstid.

– Under sommaren letar konsumenterna mest efter bär och medan det på hösten är köttproducenter som efterfrågas.

Gårdsbutiker är ett sätt för lantbrukarna att utöka sin verksamhet och få bättre betalt för sina produkter. Omfattningen av verksamheten skiljer sig dock åt. Vissa butiker har ett stort sortiment och generösa öppettider medan andra bara har en automat.

– Huvudsakligen är det här småskalig verksamhet på familjejordbruket. Det är få som kan ha anställda och öppet året runt, säger Per Pettersson.

Gårdsbutiker måste också ha en viss närhet till städer eller vältrafikerade leder för att kunna locka till sig konsumenter. Det märks i LRFs och Gårdsnäras undersökning då en klar majoritet av gårdsbutikerna ligger i de södra länen medan det är relativt tomt med liknande verksamheter i de norra delarna av landet.

Peter Ahlgren