Allt mer biodrivmedel

Användningen av drivmedel gjort på förnyelsebara råvaror som raps ökar men andelen som produceras i Sverige minskar. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Enligt en ny rapport från Energimyndigheten ökar användandet av biodrivmedel stadigt i Sverige. Det är framförallt användandet av biodiesel som ökar medan etanolbränslet E85 är på tillbakagång. Samtidigt minskar andelen biodrivmedel som tillverkas vid svenska fabriker.

Användningen av drivmedel som tillverkas av förnyelsebar råvara har mer än fördubblats de senaste fem åren enligt en rapport från Energimyndigheten.

År 2015 användes drivmedel motsvarande 92 terrawatttimmar i Sverige och av det var drygt tio procent biodrivmedel.

Det som ökar mest är syntetisk diesel som tillverkas av förnyelsebar råvara, så kallad HVO.

– Det är framförallt inblandningen i vanlig diesel som ökar men förra året började HVO även säljas i ren form och där ser vi en stor ökning, säger Noak Westerberg som är handläggare på Energimyndigheten och arbetar med biodrivmedel.

Försäljningen av etanolbränslet E85 fortsätter dock minska, vilket det gjort sedan 2012.

– Det beror på att nyförsäljningen av etanoldrivna fordon i stort sett avstannat, säger Noak Westerberg och fortsätter:

– De som köper bilarna i andra hand tänker kanske inte på att de går att köra på etanol utan tankar bensin vilket är sämre ur miljösynpunkt.

Även om det säljs allt mer biodrivmedel så minskar andelen svenskproducerat och är nu nere på en dryg femtedel jämfört med en tredjedel för fem år sedan. Minskningen förklaras med otydliga politiska signaler som gör att det inte byggs större anläggningar för biodrivmedel i landet. En hel del högvärdig etanol exporteras också till Tyskland.

– Dom har ett styrmedel, en reduktionsplikt, som premierar att man blandar i ”bra” biodrivmedel vilket ger svenska tillverkare ett bra pris på den tyska marknaden, säger Noak Westerberg.

Han påpekar dock att frågan om ett liknande styrmedel har utretts i Sverige och att ett förslag som skulle minska exporten av svenskt biodrivmedel kan vara på gång. Generellt är han imponerad av utvecklingen på den svenska biodrivmedelmarknaden.

– Jag tycker att utvecklingen varit förvånansvärt stark med tanke på att våra styrmedel i stort sett bara är skattereduktion som på grund av EU:s statsstödsregler gör att biodrivmedel inte får vara billigare än fossila bränslen.

Peter Ahlgren