”Brist på stöd stressar”

Textstorlek:

Höstterminen har tagit sin början och med den följer utmaningar för både elever och lärare. Gun-Marie Nachtnebel är legitimerad gymnasielärare och jobbade under många år i Uppsala. I en bok om arbetslivets mörkare sidor i skolan delar hon med sig av både egna och andras  erfarenheter.

I boken med titeln ”Den eländiga boken om arbetslivets mer mörka sidor i skolan” har Gun-Marie Nachtnebel försökt att skanna av arbetsklimatet för lärare i både län och land.

Det har inneburit intervjuer med skolpersonal från Umeå i norr till Lund och Malmö i söder. Här ingår alla nivåer, från förskola till gymnasium där även skolledning medverkat.

– Jag har försökt få fram en bild av hur den svenska skolan upplevs idag. Många trivs med sitt yrkesval men tyvärr är det alltför många som inte mår bra, säger Gun-Marie Nachtnebel.

Hon tillägger att boken finns i en mindre upplaga och kan endast köpas på Studentbokhandeln i Uppsala.

Flera av intervjupersonerna har tagit upp problem med vuxenmobbning, dels mellan lärare och dels från skolledning mot lärare.

– Jag är en av dem som drabbades av ohälsa på grund av stress och bristande stöd av såväl kollegor som skolledning, säger Gun-Marie Nachtnebel och tillägger:

– Jag var inte ensam om de här upplevelserna och flera kollegor blev sjukskrivna. Negativ stress påverkar både hjärta och kärl, och många medicinerar mot högt blodtryck.

Idag har Gun-Marie Nachtnebel lämnat skolvärlden och fått bort sitt höga blodtryck. Som egen företagare styr hon över sin tid och jobbar med utbildningar och skriver böcker.

– Men hade jag jobbat kvar i skolan hade nog blodtrycket fortfarande varit högt.

Gun-Marie Nachtnebel påpekar att lärarjobbet innebär så mycket mer än själva lektionstiden. Det är mycket merarbete som inte syns, det krävs planering och underlag till eleverna.

– Ibland har jag suttit till två på natten för att gå igenom prov.

I boken berättar Eva, en av intervjupersonerna, om en problemklass med mobbning och flera stökiga elever. Kollegorna ville värna om sin lilla byskola och problemen tystades ner.

En annan lärare, Karin, berättar att hon efter 20 år ville gå en vidareutbildning för att bli behörig lärare i svenska. Rektorn nekade tjänstledigt och Karin kunde inte söka en annan tjänst i kommunen. Det saknades en termins studier för att bli behörig lärare.

– På så sätt sparade skolan både pengar och arbete för att anställa annan personal. Idag är Karin pensionerad men mår fortfarande dåligt. Däremot ångrar hon inte sitt yrkesval då eleverna gett henne stor glädje.

Även rektorer kommer till tals i boken och de flesta upplever att kommunledningen sällan lyssnar på dem och att de inte har någon att vända sig till.

– Bokens syfte är att peka på brister i det sociala systemet i skolan och på vikten av obligatorisk handledning för skolpersonal och ledning.

Nachtnebel menar att det saknas ledarskap och direktiv för ledarskap i dagens skola.

– En bra ledning stöttar alla anställda och en rektor som inte mår bra påverkar lärares och elevers vardag negativt.

Nu är det inte enbart negativa erfarenheter som läggs fram i boken. Det finns flera positiva synpunkter och de största glädjeämnena är eleverna.

Lönen är förstås betydelsefull och såväl Gun-Marie Nachtnebel som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund anser att en fördel vore om skolan förstatligas. Helt eller delvis så att staten blir huvudman

– Utbildning måste löna sig, och ibland är lösningen att man byter tjänst och skola för att höja lönen, säger Gun-Marie Nachtnebel.