Fler fall av TBE i länet

I år har fler länsbor smittats med TBE, fästingburen hjärninflammation, än under samma period förra året. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Antalet fall av TBE har hittills ökat i såväl Sverige som i länet. Förra året hade sammanlagt nio fall av TBE-fall i Uppsala län anmälts till Folkhälsomyndigheten vid den här tiden. I år har det stigit till femton.

Fint väder och semester innebär att många rör sig i skog och mark. Det gör också att antalet anmälda fall av TBE har ökat. Under perioden januari till slutet av juli förra året hade sammanlagt 54 fall av TBE rapporterats in till Folkhälsomyndigheten, i år har det stigit till 83.

– I år har det varit en finare sommar än 2015 så folk är nog ute mer, säger Elsie Ydring som är molekylärbiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Antalet inrapporterade fall har ökat över hela landet och Uppsala län är inget undantag. Hittills i år känner myndigheten till 15 fall i länet medan det bara var nio under samma period förra året.

Man ska dock inte dra allt för långtgående slutsatser av siffrorna.

För det första är det fortfarande fråga om få fall, det finns viss fördröjning i inrapporteringen till Folkhälsomyndigheten och ännu är inte säsongen slut.

– Förra året var det flest som smittades i augusti så än är det för tidigt att säga något om hur det kommer att se ut när säsongen är över, säger Elsie Ydring.

 Peter Ahlgren