Jägarnas lilla julafton

I Uppsala län finns det drygt 8 300 jägare. En hel del av dom kommer antagligen att ge sig ut 16:e augusti då jakten på bland annat råbockar börjar. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

I dag tisdag drar årets jaktsäsong igång på allvar när det är premiär för bland annat jakten på råbockar. För många jägare är premiären lika stor, om inte större, än när älgjakten startar i oktober.

I dag tisdag 16 augusti är det en högtidsstund för många av landets cirka 300 000 jägare. Då börjar årets jaktsäsong på allvar när det bland annat blir lovligt att skjuta rådjurshanar, bockar.

– För många är det en riktig höjdarpremiär som enligt vissa slår älgjaktspremiären, säger Stefan Holm som är jaktvårdskonsulent för Svenska Jägareförbundet i Stockholm och Uppland.

Intresset bland jägarna har dock svalnat av då rådjursstammen minskat de senaste 25 åren. Efter att rävskabben dragit som en farsot över landet under 1980-talet exploderade rådjursstammen. Sedan har antalet rådjur minskat i takt med att räven kommit tillbaka och lodjur etablerat sig.

Förra året sköts det cirka 4 400 rådjur i Uppsala län, varav drygt 2 000 bockar under hela jaktåret vilket är betydligt mindre än toppåren 1991 och 1992 då motsvarande siffror var 22 000 rådjur varav drygt 10 000 bockar. Fast nu verkar verkar botten vara nådd och man anar en vändning.

– Det verkar som om stammen börjat stabilisera sig och till och med ökar något, framförallt i Norduppland, säger Stefan Holm.

Jakten bedrivs som så kallad vak- och smygjakt vilket innebär att jägarna inte får använda hund för att stöta fram viltet. Det vanligaste är att jägarna söker sig till exempelvis en åker- eller hyggeskant i gryning eller skymning när djuren är som mest aktiva och väntar på att något lämpligt djur ska visa sig.

Stefan Holm tycker att kvaliteten på råbockarna generellt är bra i länet, det visar sig bland annat i att det mättes in cirka 25 så kallade medaljhorn, horn som är så pass stora och tunga att de får en medalj enligt en internationell skala, under förra året. Fast här finns klara skillnader beroende på var i länet man jagar.

– Merparten av de stora boc-karna fälls i de södra delarna av länet, fast det är inte så konstigt. Rådjur är delikatessätare och har bättre förutsättningar i Enköping än exempelvis Älvkarleby. Det är ju mer snö i Norduppland också.

Nu är det inte bara jakten efter hornbärande rådjur som startar. 16 augusti blir det även tillåtet att fälla hind och kalv av kronvilt inom kronhjortsskötselområde. Fast det är ett vilt som inte finns över hela länet.

– De är mestadels etablerade i den västra länsdelen. Fast det verkar som att de nu tagit sig öster om E4:an till exempelvis Vattholma och Vendel enligt de rapporter vi får in.

Kronviltet kan vara en stor skadegörare i växande granskog och ses inte med blida ögon av många skogsägare som vill se en mindre stam. Det är dock ett skyggt vilt med skarpa sinnen som rör sig över stora arealer och avskjutningen inom kronhjortsskötselområdena i länet når därför sällan upp till uppsatta mål.

Nu när en stor del av länets jägare drar ut på jakt kommer det antagligen också att fällas en hel del vildsvin. Ett vilt som det finns en hel del känslor kring bland såväl jägare och markägare som allmänheten.

I Uppsala län finns det sedan länge etablerade stammar av vildsvin på många platser och djuren sprider sig. Det verkar också ha varit ett osedvanligt bra föryngringsår.

– Dom rapporter vi får in visar på att suggorna fått många smågrisar, uppemot en sju till åtta stycken och att de fötts i rätt tid, det vill säga april, säger Stefan Holm.

– Det betyder att årsungarna i de flesta fall kommit upp i lagom matstorlek när bockjakten börjar så det lär nog skjutas en hel del vildsvin då. Och jägarna ska nog öka jakttrycket rejält på ungarna i år.

Peter Ahlgren