Nya bostäder föreslås i landsbygdsprogram

Textstorlek:

Ett förslag till ett nytt landsbygdsprogram i Uppsala kommun är ute på remiss. En viktig aspekt är bostadsbyggande i tätorter på landsbygden.

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor, och Mimmi Skarelius Lille, landsbygdsstrateg, presenterade kommunens förslag till landsbygdsprogram vid en pressträff i måndags.

Förslaget är ute på remiss till och med 30 september för att antas av kommunfullmäktige i december.

Uppsala kommun består till stor del av landsbygd där drygt 50 000 av kommuninvånarna bor. Erik Pelling sade bland annat att med landsbygdsprogrammet tar man ett stort steg framåt för att uppnå målet för en mer levande landsbygd.

– Oavsett om man bor i tätort eller på landsbygden så ska samhällsservicen hålla en hög kvalitet med bra tillgång till en fungerande infrastruktur, sa Erik Pelling.

En viktig aspekt är att få i gång byggandet av bostäder i tätorterna på landsbygden.

– Nu kommer vi börja lägga extra kraft på att öka byggtakten av bostäder på landsbygden, sa Erik Pelling.

Mimmi Skarelius Lille betonade att de ska skapa de allra bästa förutsättningarna för att de som vill, ska kunna bo och arbeta på landsbygden.

Under remisstiden kommer Mimmi Skarelius Lille att tillsammans med andra tjänstemän och förtroendevalda åka ut med bokbussen för att möta landsbygdsbor.

Erik Pelling deltar bland annat vid Björklingedagen.

Söndag 28 augusti och torsdag 15 september ska kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) cykla till Vänge på elcykel för att där möta boende och ta emot synpunkter och förslag på programmet.