Risk att flyktingbarn glöms

Textstorlek:

​Den 26 juli omkom en ensamkommande 14-årig pojke i en drunkningsolycka vid Kalmarsandsbadet i Bålsta. Svenska livräddningssällskapet menar att Migrationsverket och kommunerna måste se till att informera ensamkommande om riskerna med bad och vatten.

Förra året drunknade sammanlagt 13 barn och ungdomar i Sverige, en osedvanligt hög siffra. Några av de omkomna var ensamkommande barn och ungdomar. Nyligen, 26 juli, omkom en 14-årig ensamkommande pojke som var placerad i Stockholmsområdet vid en drunkningsolycka i Bålsta och i juli drunknade en ensamkommande tonåring i Laholmstrakten.

Det har också införts fler badvakter i simhallar efter tillbud med ensamkommande barn och ungdomar som varit på väg att drunkna.

Vad som orsakade det tragiska dödsfallet i Bålsta är oklart men från flera håll i landet har det höjts röster för att ensamkommande barn och ungdomar bitvis har dåliga eller obefintliga simkunskaper.

– Ensamkommande är inte dominerande i drunkningsstatistiken men de är så mycket mer utsatta och då menar jag inte bara i det här sammanhanget, säger Karin Brandt som är generalsekreterare för Svenska livräddningssällskapet, SLS.

Karin Brandt är rädd för att frågan om ensamkommandes simkunskaper och vattensäkerhet riskerar att hamna mellan stolarna hos Migrationsverket och kommunerna.

– Det är viktigt att Migrationsverket och kommunerna inte bollar ansvarsfrågan mellan sig. Vi vill att Migrationsverket ska vara tydliga med att informera kommunerna om vad de ska göra vad gäller ensamkommandes vattensäkerhet.

Migrationsverket menar att det här är en fråga för kommunerna och där har man olika strategier. I exempelvis Älvkarleby går samtliga ensamkommande i simskola genom de HVB-hem där de är placerade, i Uppsala har kommunstyrelsen avsatt en halv miljon kronor till information och undervisning och i Håbo får ensamkommande simundervisning genom den ordinarie skolundervisningen.

Karin Brandt hoppas att Migrationsverket ser till att frågan om ensamkommandes simkunskaper och kunskap om vattensäkerhet diskuteras och inte glöms bort. Annars är risken att fler ensamkommande barn och ungdomar drunknar.

– Barn gör det andra barn gör och hoppar de andra i vattnet så följer alla efter oavsett om de kan simma eller inte.

Peter Ahlgren