Varning för havstulpaner

Nu har havstulpanerna börjat fästa på hårda ytor, som båtskrov, längs med Upplandskusten. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Nu har alla båtägares gissel, havstulpanen, börjat sätta sig på båtskrov längs bland annat Upplandskusten. Skärgårdsstiftelsen har därför gått ut med en varning. För att slippa måla botten med giftig bottenfärg uppmanas båtägare att tvätta bort det lilla kräftdjuret innan det fått ordentligt fäste.

Alla som någon gång ägt en båt och färdats i salt eller bräckt vatten har säkert svurit ve och förbannelse över havstulpaner. Det lilla kräftdjuret som, om det får bita sig fast, i stort sett bara kan tas bort med en slipmaskin.

Ett sätt att minska problemet är att använda bottenfärg men det är ingen bra lösning.

– Det finns godkända bottenfärger men de är trots det farliga för vattenmiljön, säger Karin Strandfager, naturvårds- och miljöchef på Skärgårdsstiftelsen.

Skärgårdsstiftelsen, som äger och förvaltar en dryg tiondel av Stockholms skärgård, startade för 15 år sedan en tjänst där man som båtägare får veta när havstulpanerna satt sig fast i olika delar av Östersjön. Och nu har man utfärdat en varning för bland annat Stockholm, Uppsala och Gävle län.

– Vi har ett 100-tal observatörer från Trelleborg till Umeå som kontrollerar tillväxten på speciella plattor och när de ser havstulpaner som är drygt en millimeter stora så går vi ut med ett larm.

Problemet med havstulpaner är att de ökar friktionen och därmed bränsleförbrukningen.

Man behöver inte ta upp båten på land för att se om det finns några havstulpaner på skrovet utan det räcker med att dra handen längs botten. Känner man något som känns vasst är det dags att vidta åtgärder. Fast var försiktig – tulpanerna kan orsaka rejäla skärsår, något som många oaktsamma barfotabadare upptäckt.

Nu, när havstulpanerna precis börjat fästa, är de fortfarande mjuka och det går därför relativt enkelt att tvätta bort.

Har man en mindre båt kan man ta upp den ur vattnet och skrubba den ren med en borste.

– För större båtar rekommenderas en borsttvätt eller att använda en tvättplatta. Var dom finns ser man på båtmiljö.se på nätet, säger Karin Strandfager.

– Man kan också ha båten i sötvatten ett par dagar eller dra upp den på land. Då dör havstulpanerna av torka.

Oftast räcker det med en tvätt per sommar.

– Det har visserligen inte gjorts mycket forskning på havstulpaner i Östersjön men de söker bara efter någonstans att sätta sig en gång per sommar, vanligtvis under juli, säger Karin Strandfager.

Efter att varningen har gått ut har båtägare ungefär två veckor på sig att vidta någon åtgärd. Väntar man längre är risken stor att det måste till mycket mer jobb för att få bort havstulpanerna. Till slut är det i stort sett enbart möjligt med en slipmaskin.

Peter Ahlgren