Sjövårdande förening firar

Pär Söderblom är ordförande i föreningen Vendelsjön som firar 20 år i år. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Föreningen Vendelsjön bildades hösten 1996 med syfte att hålla sjön öppen till glädje för både besökare och för fågelliv. Nästa lördag, 3 september, firas 20-årsjubileet med aktiviteter, tårta, tal och minnesvärd historia vid Orangeriet, Örbyhus slott

– Vi har en duktig festkommitté som gjort ett utmärkt jobb inför jubileumsfesten. Det blir ett bra och varierat program, och vi hoppas på många besökare, säger Pär Söderblom, ordförande i föreningen.

Trots ihållande regn är utsikten över sjön, sedd från Örbyhus slott, en njutning. Den cirka nio kilometer långa Vendelsjön är grund och en av länets finaste fågelsjöar. Totalt har man noterat nästan 250 olika fågelarter.

Hit kommer de första vårfåglarna redan i början av mars då sångsvanar, och tofsvipor ses vid iskanten.

När isen smält undan fylls sjön av olika änder och ute på fälten rastar tusentals gäss där även sädgäss som spetsbergsgäss och bläsgäss ingår.

Under försommaren hörs både näktergal och trastsångare och över vassarna kretsar troligen både dvärgmåsar, svarttärnor och brun kärrhök.

Ett eldorado för alla fågelintresserade med andra ord.

Pär Söderblom berättar att det finns tre fågeltorn efter sjön. Vid Åhl ligger Varggropens fågeltorn och i nordöstra änden av sjön finns ytterligare ett torn. Fågeltornet i norra delen ligger nära vassen med skogen strax bakom.

Initiativtagare till föreningen var Ola Vettergren som blev föreningens förste ordförande.

Två år efter bildandet, år 1998, köpte föreningen in den första vassröjningsbåten, Vendela, och som är i drift än idag. Förra året innebar det totalt 3667 timmars körning sedan starten.

– Sen finns det två mindre båtar med klippaggregat och vi har styrelsemedlemmar som kan reparera när något går sönder, säger Pär Söderblom.

De senaste åren har medlemsantalet ökat till 120 och under åren har föreningen lagt ner åtskillig ideell arbetstid för att hålla sjö och stränder öppna.

Varje år genomför runt tio medlemmar klippning av vass och näckrosor. Per Söderblom berättar att alla körningar finns dokumenterade i loggbok och i snitt innebär det 225 timmar eller nära sex arbetsveckor per år.

Föreningen Vendelsjön får stöd av Upplandsstiftelsen, Tierps kommun med flera. Man kan också dra in lite pengar genom att hjälpa till med klipp och röjning på andra håll.

– När vi klipper utanför slottet får vi ersättning av Örbyhus gods AB och vi klipper även en sträcka som ersätts av Fyrisåns Vattenförbund.

Nu behöver föreningen fler som hjälper till med klipp och röjning och Pär Söderblom poängterar att den som är intresserad får förarutbildning.

Föreningen Vendelsjön har också bra samarbete med lokalbefolkning och andra föreningar. Bland annat med föreningen Tegelsmorasjön för att utveckla å-rummet mellan de båda sjöarna.

Örbyhus biologiska förening och Nordupplands fågelklubb är andra samarbetspartners.

Söndag 4 september kan den som vill följa med Anders Arnell på fågelmärkning i närheten av Örbyhus slott. Det pågår någon timme under morgonen med start klockan sju.

– Vendelsjön har också haft betydelse genom historien, säger Pär Söderblom och nämner bygdens järnålderskultur och Vasa-intriger.

Under jubileumsdagen kommer Anton Seiler, arkeolog vid Statens historiska museer, att beräta om Vendelsjön som vattenväg genom tiderna.

Annan minnesvärd historia kommer Bengt Jansson och Henry Lind att dela med sig av.

– Bland de som kommer sjövägen till slottet lottar vi ut en flytväst. Sen blir det aktiviteter för både barn och vuxna, säger Pär Söderblom och tillägger att firandet pågår mellan klockan 14 och 17.