Tid att söka skolmjölksstöd

Textstorlek:

Länet Att fylla i ansökan om skolmjölksstöd är både tidsödande och omständligt, enligt flera av kommunernas kostchefer i länet. Men det är ett nödvändigt tillskott i budgeten så man gör det ändå. Senast den 30 september ska ansökningsblanketterna vara Jordbruksverket tillhanda.

I 60 år har elever i Sverige haft möjlighet att dricka mjölk till skollunchen. I drygt 20 år har svenska skolor kunnat söka stöd för att de serverar den näringsrika drycken. Skolmjölksstödet infördes i samband med att vi blev medlemmar i EU 1995.

Syftet med stödet är att främja barns konsumtion av mjölk och mjölkprodukter. Stödet, som EU via Jordbruksverket betalar ut varje år, kan sökas av skolor, från förskolan till gymnasiet, av såväl kommunala som fristående skolor.

För att bli tilldelad stöd krävs att man fyller i ett beräknings-underlag som anger statistik på hur mycket som köpts in från en leverantör. Mjölk, naturell yoghurt och filmjölk samt hårdost är produkter som omfattas av stödet. Utbetalning beviljas för motsvarande max 0,25 liter mjölk per elev/barn och undervisningsdag. I den kvantitetet ska alla mjölkprodukter ingå.

Vanligtvis är det kostchefen i respektive kommun som har ansökan på sitt bord. Hen skickar in för kommunens samtliga enheter medan friskolor sköter sina egna ansökningar.

– De flesta skickar in ansökan om skolmjölksstöd, men inte alla. Anledningen kan vara att de inte känner till stödet eller så tycker man att det är för tidsödande och krångligt att ta fram statistiken, tror Wiveka Blomqvist, stödhandläggare på Jordbruksverket.

Bland Uppsala läns åtta kommuner är det ingen som avstår från subventionen.

– Det är absolut ett tillskott i våran budget, säger Annelie Englen, enhetschef på kostenheten i Heby kommun, som precis är i färd med att fylla i ansökningen när Upplands Nyheter når henne på telefon.

Förra sökomgången fick Heby kommun 36 982 kronor utbetalt i stöd.

Marie Niklasson, kostchef i Älvkarleby kommun, har förståelse för att inte alla skickar in en ansökning.

– Det är tidskrävande och inte plättlätt precis, konstaterar hon och tillägger att kommunen får omkring 70 000 kronor i stöd för ett helt skolår.

En betydligt större summa får länets största kommun, Uppsala. För höstterminen 2015 fick de cirka 700 000 kronor i bidrag.

– Vi söker för alla enheter som ingår i Måltidsservice (Uppsala kommuns interna leverantör av måltider, reds. anm.), alltså 97 förskolor, 56 grundskolor och sex gymnasieskolor, säger Marielle Lindblom, samordnare på Måltidsservice, och fortsätter:

– Det tar tid att få in all information som behövs, men vi har fått till en rutin där vi skickar ut en enkät till alla kök som de får fylla i. Den utgår vi sedan från när vi gör ansökan.

Vidare får Enköpings kommun mellan 120 000–180 000 kronor per termin, Tierps kommun 70 000–80 000, Östhammars kommun 70 000–75 000 och Knivsta kommun cirka 65 000 kronor.

Den 30 september är sista ansökningsdag för vårterminen 2016. Ett par dagar innan, den 28 september, firas Skolmjölkens dag över hela världen. FN instiftade dagen år 2000 för att påminna allmänhet och politiker om att skolmjölken är viktig för att främja goda matvanor och undvika undernäring.

 

FAKTA

Skolmjölksstöd 

Senast sammanställda statistiken (skolåret 2014/2015):

Utbetalat stöd:

Cirka 72 400 000 kronor

Antalet stödberättigande barn:

Cirka 1 870 000 stycken

Produkter:

Cirka 31 000 ton mjölk

Cirka 4 000 ton fil och yoghurt

Cirka 1 200 ton hårdost

Ansökningar:

320 från kommuner

270 från privata aktörer

17 från leverantörer

Källa: Jordbruksverket