Växande bransch granskas

Antalet arbetsolyckor inom bemanningsbranschen ökar, och truckförare är en drabbad grupp. Foto: Arkiv
Textstorlek:

Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik är det dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Nu ska bemanningsbranschens förebyggande arbetsmiljö-arbete granskas.

Bemanningsbranschen sysselsätter allt fler i Sverige, förra året drygt 67 000. Även globalt växer branschen och inom EU ökar antalet bemanningsanställda över landsgränser varje år. Samtidigt ökar antalet arbetsolyckor inom branschen.

Enligt ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket är det främst fallolyckor, belastningsskador och olyckor med transportutrustning och handverktyg som anmäls.

Flest arbetsolyckor råkar kvinnliga städare och fordonsmontörer samt manliga truckförare och lagerassistenter ut för. Under hösten ska Arbetsmiljöverket inspektera 400 arbetsställen varav 100 inspektioner görs på bemanningsföretag och 300 på deras kundföretag i olika branscher.

– Vi kommer i första hand att titta på brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet med inriktning på bland annat arbetsgivares introduktionsansvar, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare av inspektionsinsatsen vid Arbetsmiljöverket.

I Arbetsmiljöverkets senaste tillsyn av bemanningsbranschen, 2011–2012, framkom att det finns brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det kom även fram att bemanningsbranschen inte lever upp till arbetsmiljölagens krav på säkerhet.

 

Fakta Arbetsmiljö 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta aktivt och ha rutiner för arbetsmiljöarbetet även för inhyrd/uthyrd personal. De ska se till att kunskaperna om risker i arbetet är tillräckliga hos arbetsledare, chefer och anställda. De ska också bedöma risker i arbetsmiljön och vidta åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa. Arbetsgivare ska utreda och undersöka orsakerna till tillbud, olyckor och arbetssjukdomar.