Enade mjölkbönder satsar lokalt i alla led

Textstorlek:

I mitten av november kommer Roslagsmjölks Kravmärkta mejeriprodukter att finnas till försäljning i hela Roslagen med omnejd. I två år har mjölkbönder från fyra gårdar i Östhammar och Norrtälje kämpat för att ta fram mjölkprodukter som är lokalproducerade i alla led.

Grundare av Roslagsmjölk är familjerna Hansson i Ånö, Åkesson i Barkö, Hansson i Väddika och Reinsson på Väddö. Samtliga driver ekologiska jordbruk i förhållandevis liten skala.

– För att vi ska lyckas är det avgörande att konsumenterna väljer våra produkter framför andra, säger Sune Hansson från Ånö som driver sin gård tillsammans med sonen Erik Hansson.

Utan att satsa på Roslagsmjölk ser de fyra mjölkproducenterna ingen möjlighet att få betalt för de extra värden som deras arbete tillför miljön i Roslagen.

En fristående verksamhet är en förutsättning för att de ska kunna konkurrera med den storskaliga produktion som håller på att ta över marknaden för mejeriprodukter.

Roslagens öppna landskap präglas av de steniga och artrika naturbeten som generationer av jordbrukare vårdat och bevarat.

För att människor även i framtiden ska kunna njuta av traktens unika natur krävs att de småskaliga jordbruken får leva vidare.

Något som Roslagsmjölks grundare har tagit fasta på när de valt att ägna sig åt ekologisk produktion.

För att en mjölkgård ska Krav-certifieras krävs bland annat att markerna betas av frigående kor och enbart naturgödsel är tillåtet.

Huvuddelen av fodret måste produceras på gården och eftersom vallar och åkrar fria från konstgödsel ger mindre avkastning behöver man odla större arealer.

– Eftersom vi i de ekologiska jordbruken använder betydligt mindre mängd kraftfoder producerar en ko hos oss cirka 1 000 liter mindre mjölk om året jämfört med kor i konventionell drift, förklarar Sune Hansson.

En av de många faktorer som gör ekologisk mjölkproduktion dyrare. Både för lantbrukare och konsument.

– Vi tror och hoppas att människor värderar lokalproducerade mejeriprodukter trots det lite dyrare priset, säger Sune Hansson.

Mjölken från de fyra gårdarna förädlas till Kravmärkt mjölk, grädde, smör och yoghurt vid ett mejeri på Åland.

Vägen hit har varit allt annat än rak. En av de största utmaningarna har varit att Finlands och Sveriges regelverk och rutiner kring mjölkproduktion skiljer sig åt.

Ett exempel på detta är att de vagnar som mjölken transporteras i är olika stora i de båda länderna.

– Det åländska mejeriet fick bygga om sin förpackningsmaskin så att den skulle passa de svenska mjölkvagnarnas storlek, säger Sune Hansson. Ålandsmejeriet har även anpassat hela sin verksamhet efter de svenska Krav-reglerna.

Ytterligare en betydande utmaning har varit att få logistiken för transporterna mellan gårdarna, mejeriet och butikerna att gå ihop.

– Vi är ju tvungna att rätta oss efter färjetrafikens tidtabell, förklarar Sune.

Det är inte bara själva mjölken som kommer från trakten. Man har också ansträngt sig för att anlita lokala aktörer för bland annat formgivning, marknadsföring och kommunikation.

Roslagsmjölks hemsida är gjord av Susanne Åkesson, professor i zoologisk biologi och syster till Joakim Åkesson i Barkö. Teckningen som pryder produktförpackningarna är gjord av Ditte Werner från Gräsö.

– Kon som Ditte har tecknat står här på gården och förlagan är ett foto som My Laurell från Östhammar har tagit, berättar Sune.

Kon i fråga vilar i lagården efter att ha fått klövarna verkade. För dagen har hon absolut ingen lust att bli fotograferad utan avfärdar avmätt kameran innan hon återgår till sitt bortvända idisslande.

Alldeles säkert är hon helt omedveten om att hennes ansikte inom kort kommer att pryda butikshyllor längs hela Roslagskusten, hela vägen ner till Stockholm.

Maria Loboda