Folk går in med risk för livet

Skylten talar sitt tydliga språk men förbudet nonchaleras och många respekterar inte avspärrningar vid skjutfältet i Marma. Foto: Tomas Berglund/Försvarsmakten
Textstorlek:

Marma/Älvkarleby
Varje år bryter massor av människor mot militära avspärrningar, med risk för livet. Marma är ett av Livgardets tre skjutfält och det är ren tur att inget allvarligt hänt.

– Folk känner inte alltid till det, men vi skjuter skarpt på området, säger löjtnant Pontus Dahlström på avdelningen för Livgardets övnings- och skjutfält, i ett pressmeddelande.

Marma skjutfält är markerat med skyltar, nedfällda bommar och information om när skjutövningar äger rum men ändå överträds avspärrningarna regelbundet.

Pontus Dahlström anser att det är änglavakt att inget hänt än.

– Det är svampplockare och andra som är ute och går i skogen, och ofta verkar de helt enkelt ha struntat i avspärrningarna, säger han och betonar att det är förenat med livsfara att passera in på området när det är skjutövning.

Vissa delar av Marma skjutfält är permanent skyddsobjekt, vilket innebär att det alltid är tillträdesförbud för alla. Andra delar är det tillåtet att vistas i till fots och med cykel när inga skjutvarningar är utfärdade.

Pontus Dahlström berättar att de en gång hittade en pappa med sitt barn på området mitt under en pågående övning.

Även fanjunkare Mikael Simonsson har varit ute på övningar på Marma skjutfält och upptäckt obehöriga.

En gång blev de tvungna att avbryta bara sekunder innan en övning.

– Vi skulle precis påbörja övningen när min kollega ropade ”avbryt”. Då såg jag hur en person kom cyklande längs stigen, precis där vi skulle skjuta. Då blir man bra rädd och det var ren tur att det gick bra, berättar han.

Marma skjutfält används ofta för olika typer av övningar och avspärrningarna är till för att skydda allmänheten.

Vid infartsvägarna till skjutfältet sitter anslagstavlor som alltid har uppdaterad information om aktuella skjutvarningar.

Besökare är själv skyldig att undersöka om varningar är utfärdade eller ej. Och polisanmälan väntar den som blir påträffad inne på otillåtet område.

Pontus Dahlström uppmanar att aldrig passera en fälld bom med varningstavla, det kan innebära livsfara.

Anders Sverin, skjutfältsofficer på Marma skjutfält, bekräftar bilden.

– Det har hänt så många gånger att jag är tacksam att ingen blivit skjuten. Som det är nu kan vi inte garantera säkerheten.

Att allmänheten inte respekterar avspärrningar och skyltar är ett återkommande problem enligt Jenny Ringström, kommunikatör på Försvarsmakten.

– Ja, så är det varje år, och ofta är det värst under hösten då många är ute för att plocka bär och svamp, säger hon.