I tillgänglighetens tjänst

Efter att Barbro Mattsson, till vänster, inventerat Alunda järngjuteri kompletterades ingången med en ramp. ”Det var ett lyft både för besökare och oss personal, som nu slipper tunga lyft uppför trappan”, säger ägaren Mia Mattsson, till höger. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

Östhammars kommun
Hon har mångas års erfarenhet inom handikapprörelsen och är en av hjärnorna bakom Östhammars kommuns prisade tillgänglighetsguide. Som pensionär fortsätter Barbro Mattsson sitt arbete för funktionshindrade. Under hösten ger hon sig ut på nya uppdrag.

Hon började som sekreterare i Synskadades riksförbund Uppsala län och gick vidare som ombudsman för HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) i Östhammars kommun.

Med åren har engagemanget för funktionshindrades rätt växt sig allt starkare hos Alundabon Barbro Mattsson.

En ständigt återkommande utmaning har varit frågan om tillgänglighet. Barbro har brunnit för uppgiften och är en bidragande orsak till att kommunen har kommit långt i förbättringsarbetet.

Det finns flera lagar och förordningar som omfattar tillgänglighet. I början av 2000 infördes till exempel en bestämmelse i Plan- och bygglagen, som ställde krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skulle undanröjas i publika lokaler.

Åtgärderna skulle vara genomförda före 2011. Sedan i fjol är brist på tillgänglighet ett brott mot diskrimineringslagen.

I Östhammar tog arbetet mot en framkomligare kommun fart på allvar först 2007. Då fick HSO i uppdrag av Tekniska kontoret att inventera skolor, förskolor och övriga av kommunens fastigheter.

– Jag och kommunens handikappkonsulent då, Lena Ericsson, utförde jobbet som pågick ungefär ett år.

När det var klart tog Barbro initiativet att, genom HSO, erbjuda tillgänglighetsinventering åt företagen i kommunen. Ett syfte var att dra in pengar till handikapporganisationen, som bara lever på bidrag.

– Jag tog kontakt med ordförande i företagarföreningen, som tyckte att det var en bra idé. Jag gick igenom lokalerna och de betalade. Många företag nappade på förslaget.

En omfattande besiktningsturné inleddes. Med sig i handväskan hade Barbro en flera sidor lång checklista. Är trappan framför entrédörren kompletterad med ramp, finns automatisk dörröppnare, hur är det med trösklar, finns hiss och ledstänger, hur är ljud- och ljusförhållanden, var några punkter att pricka av.

– Jag börjar utifrån och kollar först vägen till entrén, om det finns hinder i vägen, parkering och skyltning. Sedan undersöker jag entrén och avslutar inomhus. Jag fotar detaljer och skriver en rapport och eventuella åtgärder som ska göras.

Det är ett tidskrävande jobb men väldigt roligt, intygar Barbro, vars nästa projekt blev att utveckla en webbaserad tillgänglighetsguide för kommunen.

Hon fortsatte sin granskning, nu av livsmedelsaffärer, apotek, sportanläggningar, kyrkor, badhus och andra allmänna lokaler i kommunens tätorter.

År 2010 lanserades guiden som Barbro skapat tillsammans med kommunens it-konsulent Katarina Ståhlbrandt och Lena Ericsson.

– Istället för att gå ut och leta fel har jag valt att jobba med fokus på det positiva. Det är en anledning till att vi har lyckats så bra. Samarbetet med politiker och tjänstemän spelar också in, säger Barbro, som kunde ta åt sig av äran när Östhammar för två år sedan toppade listan över kommuner som är bäst på tillgänglighet.

Samma år, 2014, gick hon i pension. Engagemanget lever dock kvar och i dag sitter hon, bland många andra åtaganden, i HSO:s styrelse.

Barbro vågar gissa att hon har inventerat cirka 98 procent av alla offentliga lokaler i kommunen. Det rör sig om närmare 300 platser. Och nu ska hon upprepa proceduren. Informationen på guiden behöver uppdateras och Barbro ska göra jobbet, för HSO:s räkning.

– Vissa butiker har försvunnit och nya har tillkommit. Jag har redan klarat av Alunda och Gimo.

Tillgängligheten i kommunen är bra, tycker Barbro, men tillägger att det fortfarande finns mycket kvar att göra.