Oroande smittspridning

Textstorlek:

LÄNET Under sommaren och hösten har ovanligt många personer blivit sjuka på grund av campylobacter. Färsk kyckling är en känd källa till campylobacterinfektion och nu utreder Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Folkhälsomyndigheten utbrottet tillsammans med andra myndigheter.

– Enligt Folkhälsomyndigheten är det 1 000 fler fall denna sommar jämfört med förra året, och det är en otroligt stor ökning, säger Ingrid Hansson, legitimerad veterinär och forskare på SVA.

Ingrid Hansson är nyligen hemkommen från en konferens, One Health, i Alexandria med cirka 400 deltagare. Där presenterades bland annat resultaten från ett forskningsprojekt som SVA är med i tillsammans med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Alexandrias universitet i Egypten.

– Campylobacter finns över hela världen, men utanför Europa finns inte samma övervakning, säger Ingrid Hansson.

Antalet fall av campylobacterinfektion ökar under sensommarmånaderna varje år, men i år har totalt cirka 3 500 fall rapporterats under juni till september i Sverige. Det är cirka 1 000 fler än förra sommaren.

– Ändå är det bara en liten del av de som smittas som anmäls. Det är först när infektionen konstaterats via provtagning som det leder till anmälan, säger Ingrid Hansson.

Det finns olika orsaker till att människor drabbas av campylobacter. De vanligaste smittkällorna anses vara hantering och konsumtion av otillräckligt upphettat kött, främst från fjäderfä, men också kontaminerat dricksvatten och opastöriserad mjölk.

Ökningen av sjuka personer sammanfaller med en rapporterad ökning av förekomst av campylobacter i kycklingflockar i Sverige.

– Jag har nyligen haft ett möte med branschorganisationen Svensk Fågel, uppfödare och slakteri. Den här ökningen är något som myndigheter och näring jobbar tillsammans med i Sverige, säger Ingrid Hansson.

Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Det finns bland annat hos cirka 80 procent av nötkreaturen, men det är ofta kyckling som orsakar sjukdom hos människa. Såväl fåglar som djur är smittbärare utan att själva vara sjuka, men kan smitta människor.

I Sverige finns ett övervakningsprogram för campylobacter hos kyckling sedan 1991. Ett led i arbetet är att öka provtagningen och se över rutinerna på gårdsnivå och på slakteri.

– Campylobacter är svårare att kontrollera jämfört med salmonella eftersom det finns fler sätt att få in campylobacter i en kycklingflock. Det räcker till exempel med att flugor från nötkreatur kommer in i kycklingstallarna, säger Ingrid Hansson.

Smitta av campylobacter är alltid värst sommartid. Bakterier trivs och sprids i värme och vi har också ett annat matbeteende under sommaren. Många grillar och använder kanske samma redskap till kött och grönsaker.

– Vi har också ökat konsumtionen av färsk kyckling. För 10–20 år sen köpte vi främst fryst kyckling, och frysning innebär en reduktion av antalet campylobakter.

Utvecklingen har också gått mot att allt fler väljer Krav och ekologiska produkter. Dessa djur får vistas utomhus, vilket innebär att de oftare är bärare av campylobacter.

Ingrid Hansson tror att hygienbiten kanske kommit lite i skymundan idag då man lägger mer fokus på rättvisemärkt och miljö.

– Vi kommer att fortsätta samarbetet med näringen och jobbar vidare för att minska antalet kycklingar med campylobacter, säger Ingrid Hansson.

Rose-Marie Eriksson

 

Fakta Campylobacter

Campylobacter sprids främst via förorenade livsmedel och vatten. De flesta insjuknar akut med diarréer, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. Komplikationer kan förekomma som exempelvis ledbesvär (reaktiv artrit).

Genomstek alltid kyckling. Genom att hetta upp maten ordentligt dör eventuella bakterier. Tvätta händerna före matlagning och direkt efter hantering av rått kött och rå kyckling. Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och rå kyckling. Då förhindrar man att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.

Källa: Folkhälsomyndigheten