Ovanligt runstensfynd

Textstorlek:

Av en slump har arkeologer i Uppsala hittat en runsten som varit borta i 180 år. Enligt en expert är det väldigt ovanligt och årets fynd.

Stenen är runt 1,80 meter hög och 1,35 meter bred och hittades i marken några meter från Hagbys kyrka när en åskledare skulle grävas ner runt byggnaden.

– Jag såg direkt att det var någon form av runristning på den. Det är ett väldigt speciellt fynd, säger Emelie Sunding, arkeolog vid Upplands museum.

Stenen ska vara rest och ursprungligen inristad vid mitten av 1000-talet. Det är känt att stenen på medeltiden användes som tröskel till vapenhuset vid Hagbys kyrka och någon gång på 1600-talet tecknades den av. Den teckningen finns sedan många år i Upplandsmuseets arkiv. När så kyrkan revs på 1830-talet föll stenen i glömska.

Emelie Sundling berättar att de vet att den legat där sedan 1400-talet, då kyrkan byggdes.

Det finns en skriftlig uppgift från mitten av 1800-talet där det står att stenen är försvunnen och förmodligen bortflyttad.

– Nu kan vi se att den antagligen har legat kvar på samma plats, säger Emelie Sunding.

När runstenen på 1600-talet tecknades av täcktes delar av stenen av fundamenten till portalen till vapenhuset. Då gick det bland annat att se en del utsmyckningar och en inskription ”Jarl och … stenen efter Gerfast, sin fader”. Nu ser arkeologerna att det finns fler runor och ornament på stenen.

– Det är delar av tre runor som vi redan nu kan se och förhoppningsvis går det att tyda dem när stenen rengjorts.

Stenen är typisk för en runristare vid namn Foot som vid den tiden ristade många stenar med liknande motiv i den delen av Upplandstrakten och även i Stockholm.

– Det är väldigt ovanligt att man hittar stenar i så här gott skick och som är nästan hela. Särskilt om de är helt okända eller saknade, säger Emelie Sunding.

Maria Jansson/TT

Rose-Marie Eriksson