Webbplats för efterlevande

Textstorlek:

Nyligen lanserades en ny webbplats, riktad till alla som just förlorat en närstående. Här ges vägledning i allt från vilka kontakter som ska tas till praktiska ärenden att göra i anslutning till dödsfallet.
– Det är ohyggligt många frågor att ta ställning till. Behovet av information är stort, säger Ingegerd Widell på Skatteverket.

Det är inte bara sorg och saknad att handskas med när en livspartner eller närstående dör ifrån en. Att göra-listan är lång och ofta ångestladdad för den som står ensam kvar.

Bland annat måste en rad personer på flera olika instanser kontaktas. Banken ska underrättas, abonnemang flyttas över, medlemskap avslutas och så vidare. Det är en lång och snårig väg framåt där det gäller att ha koll på vilken myndighet som ansvarar för vad.

För att hjälpa till på traven i djungeln av föreskrifter och förordningar lanseras nu efterlevandeguiden.se. Webbsidan är ett samarbete mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

– Flera myndigheter fick i uppdrag av eSam att skapa en sammanhållande information utifrån olika livshändelser. Vi skulle göra en sida med utgångspunkt från den efterlevandes perspektiv, förklarar verksamhetsutvecklare Ingegerd Widell, som är Skatteverkets representant i projektet.

Vad jag gör efter dödsfallet, när jag gör det och varför, är frågor som sajten försöker ge svar på. På öppningssidan möts besökarna av rubrikerna ”Att börja med”, ”Månaderna efter” och ”Följande år”.

Här ges bland annat handledning i hur man sköter ett dödsbo, gör en bouppteckning, delar upp arv och planerar ekonomin. En checklista hjälper till att sätta turordningen, vad som ska prioriteras och vad som kan dröja.

– Efter att ha tagit farväl är det första naturliga steget att gå till en begravningsbyrå. Få har väldigt liten koll på vad man ska göra sedan. Många är dessutom i chocktillstånd och har svårt att ta in fakta, säger Ingegerd Widell och beklagar att anhöriga i den här stunden står väldigt ensamma.

– Den dagen är det som om myndigheterna bara försvinner. Myndigheterna kommer inte till dig, det är du som måste söka upp dem.

Drygt ett års omfattande kartläggningsarbete ligger bakom guiden. Till exempel har åtskilliga intervjuer gjorts med målgruppen där man har förhört sig om deras behov och vilka upplysningar de saknar. Vård och kommun har också fått reflektera över och komplettera innehållet.

Webbplatsens utformning är medvetet tydlig och lättöverskådlig.

– Den ser inte ut som en myndighetssida. Presentationen ska inte kännas stökig och det ska vara lätt att navigera och hitta information.

Arbetet går nu vidare. Upphovsmännen strävar efter att hela tiden förbättra sajten. Synpunkter tas därför tacksamt emot, meddelar Ingegerd Widell.

Efterlevandeguiden.se var först ut av flera webbplatser som utvecklas i samverkan mellan myndigheter, organisationer och företag.

– Mycket av vårt jobb ska vi dela med oss av till andra myndigheter. Få barn, Nyanländ och Gå i arbete är några andra sidor under uppbyggnad. Här lär vi på Skatteverket också bli involverade i någon form.

 

FAKTA

esam 

eSam startade hösten 2015 som ett frivilligt och medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syftet med programmet är att fortsätta driva på digitaliseringen genom digital samverkan, som gör det möjligt för myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer att utbyta information digitalt.

Källa: eSam