Coacher ska göra företag mer energieffektiva

Textstorlek:

​Förra veckan stängde ansökningsomgången för projektet Coacher för energi- och klimat (CEK). Mindre företag med en energianvändning under 300 MWh kan få del av stödet. Mälardalsregionen är väl representerat bland ansökningarna.

Nästa år kommer flera små och medelstora företag kunna få hjälp att energieffektivisera sin verksamhet. Det genom projektet Coacher för energi och klimat, CEK, som riktar sig till företag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh).

Ett 50-tal kommuner eller kommunsamarbeten kommer via Energimyndigheten och nationella regionalfondsprogrammets finansiella stöd kunna anställa en coach på en halvtidstjänst fram till 2019.

Den sista oktober stängde ansökningsomgången för CEK.

– Vi har pengar så att det räcker till 50–60 halvtidstjänster och ungefär så många ansökningar har kommit in, säger Liv Balkmark, handläggare på Energimyndigheten och biträdande projektledare för CEK.

Hon sitter nu tillsammans med ett par kollegor och granskar ansökningarna för att se om de uppfyller kraven. Bedömningen grundar sig på föreskrifter för den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Målsättningen är att alla ansökningar ska vara beslutade senast den 28 november för att sedan kunna påbörja arbetet 2017. Man strävar efter att få en jämn geografisk spridning av coacher över landet.

Fyra ansökningar har kommit från Uppsala län.

– Under våren kommer en så kallad målgruppsanalys att göras för att ta reda på i vilka branscher det finns ett behov och var stödet skulle göra mest nytta. Vi vill att en coach ska nå minst 40 företag, säger Liv Balkmark vidare.

Coachningen, som pågår fram till 2019, förväntas bidra till ökad energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Coacherna kommer att besöka företaget där en enklare genomgång av den nuvarande energianvändningen sker. Efter det ges förslag på lönsamma energi- och klimatåtgärder. Företagen bjuds också in till att lyssna på gästföreläsare och att utbyta erfarenheter med övriga deltagande företag.

– Det stora målet är att 80 procent av företagen som deltar sparar 20 procent energi. Det är ett högt uppsatt mål, men inte omöjligt att nå, tror Liv Balkmark.

Energimyndigheten får sammanlagt 80 miljoner kronor per år för satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag under perioden 2015–2020.

40 miljoner kronor per år kommer från regeringen och 40 miljoner via den Europeiska regionala utvecklingsfonden. CEK är ett av flera projekt i den omfattande satsningen.

Malena Olsson

 

Fakta: Coacher för energi- och klimat, CEK

CEK är ett separat stöd och ersätter inte de nuvarande kommunala energi- och klimatrådgivarna (EKR).

Stödet är istället en komplettering till EKR där fokus läggs på små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh. I vissa kommuner kan det därför finnas både EKR och CEK.

Källa: Energimyndigheten