Steg som lyfter kvinnan

Rania Abu Rached, som fått arbete på Uppsala Stadsmission, tillsammans med handledaren Fadia Jaber. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

UPPSALA KOMMUN
Att komma till Sverige efter en tuff resa från ett annat land med andra värderingar och förutsättningar innebär stora utmaningar. Inte minst om man är kvinna.
I projektet Ebbastegen erbjuds nyanlända kvinnor stöd, motivation och verktyg för snabb integration.

Ebbastegen är ett projekt för nyanlända kvinnor med låg utbildning och kort eller ingen erfarenhet av lönearbete. Projektet pågår i 20 veckor då kvinnorna deltar i aktiviteter som ska underlätta vägen till arbete. Man jobbar utifrån ett holistiskt förhållningssätt där hela människan är i fokus.

– Projektet startade för två år sedan och modellen är väldigt intressant för kvinnorna. Målet är att minska utanförskapet och att de på sikt kan bli självförsörjande, säger handledare Fadia Jaber på Uppsala stadsmission.

De flesta kvinnorna kommer från Syrien tillsammans med barn och ibland make.

– Först har jag enskilda samtal med kvinnorna för att få en uppfattning om individen. Vi pratar om allt från hälsa till vad de förväntar sig i Sverige. Första samtalet är på svenska för att jag ska se vilken nivå de är på, säger Fadia Jaber och tillägger att det är viktigt att kvinnorna börjar i projektet tidigt för en snabb integration.

Ett tema, och viktigt steg, är vad kvinnorna planerar att göra i framtiden. De får bland annat veta hur man gör när man söker jobb. De får också information om skola och utbildningar då en del vill utbilda sig till ett specifikt yrke. Det andra temat handlar om livet i Sverige där kvinnan får stöd för att finna sin plats i samhället och verktyg för att hitta viktig information.

– De får exempelvis lära sig att söka information via internet som är ett viktigt verktyg i kontakt med kommun, myndigheter med mera.

Kvinnorna får också reflektera över sig själva. Ofta har allt koncentrerats runt hem och familj utan tanke på hur de själva mår.

– Det handlar om jämställdhet och det kan vara svårt att släppa hemmafrurollen, och det är viktigt med aktiviteter som känns meningsfulla för dem.

På frågan vad deras män tycker om att kvinnan blir mer självständig svarar Fadia Jaber:

– Vi har inte hört något om att deras män reagerar på detta.

I det sista steget erbjuds kvinnorna praktikplats inom någon av Uppsala Stadsmissions verksamheter för att få arbetslivserfarenhet och språkträning.

– Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen till slutet av årsskiftet, men vi för dialog med bland annat kommunen om en fortsättning. För efterfrågan är stor och Ebbastegen behövs, säger Fadia Jaber.

Rania Abu Rached är en av dem som deltagit i projektet och som gått vidare med en anställning på Uppsala Stadsmission.

– Det har varit mycket bättre än jag trodde. Jag har lärt mig så många nya saker, säger Rania som kom till Sverige i mars 2013.

Nu bor hon i Uppsala tillsammans med man och fyra barn i åldrarna 5–13 år. Parallellt med sitt arbete läser hon engelska på halvtid.

– I Syrien jobbade jag en del som ingenjörsassistent. Men det är svårt för kvinnor att jobba, samhället ser annorlunda ut och det finns ingen barnomsorg.

På frågan hur hon ser på sin framtid i Sverige blir svaret:

– Drömmen är att bli tandsköterska och det tänker jag studera till, säger Rania Abu Rached.

Rose-Marie Eriksson