Buntbandet ett prisat grepp

Textstorlek:

ÖSTHAMMAR
Ett buntband kom att bli en enkel och genialisk säkerhetsåtgärd på Parkvägens äldreboende i Österbybruk. Nu prisas undersköterskan Kristina Westerberg Pettersson och hennes kollegor för sitt utvecklingsarbete.

Att uppmärksamma och uppmuntra är syftet med Östhammars kommuns utvecklingspris. Man vill lyfta fram kommunala verksamheter som genom olika insatser har åstadkommit förnyelse och förbättring för kommunens invånare.

Bland årets vinnare märks Kristina Westerberg Pettersson, undersköterska vid Parkvägens äldreboende i Österbybruk.

Hon tilldelas priset för en kreativ lösning, som kan förhindra lidande för de boende. Ett oansenligt buntband blev en säkerhetsåtgärd med möjligheter.

– Jag skrev in det som en rutin 2011, att vi skulle fixera sänggrindarna med buntband, berättar enhetschef Eva Andersson.

Sänggrindar kan vara till nytta men de kan även vara en riskfaktor. En uppfälld grind kan orsaka fallolyckor och framkalla en känsla av instängdhet. Finns en sänggrind monterad så dras den ofta upp av vårdpersonalen, rent reflexmässigt.

I dag är majoriteten av sängarna i lägenheterna på demensboendet utrustade med buntband. Följden har blivit ökad medvetenhet bland anställda och att alternativa lösningar har tagits fram. Det kan handla om att sänka ner sängen, ställa den mot väggen eller lägga en madrass som skydd nedanför.

– Man måste tänka på varför man gör det och för vem. Sjukgymnast, sjuksköterska, ansvarig personal och arbetsterapeut gör en grundlig riskanalys där de bedömer om grinden ska vara nere eller uppe. En individuell värdering görs och skrivs in i den boendes planering, förklarar Kristina.

Hon har varit drivande och följt upp arbetet med buntband men betonar att det är ett teamwork och att många har varit delaktiga i projektet. Prissumman är på 15 000 kronor.

–  Det är vårt pris. Dag-, kvälls- och nattpersonal har varit engagerade och velat jobba vidare med det här. Jag hade inte klarat det på egen hand, säger Kristina, som inte har hunnit tänka ut vad prispengarna ska läggas på.

– Det är inte klart, men vi är mycket för festligheter här. Nöjen som ger extra livskvalitet. Vi har bland annat en stor sommarfest varje år, som är väldigt uppskattad.

Under hösten har idén med buntband spridits utanför kommunens gränser. I slutet av oktober publicerade Socialstyrelsen en rapport om buntbanden som ett lärande exempel mot mindre tvång och begränsningar.

– Det är fantastiskt roligt och en stolthet för oss allihop, säger Kristina som brinner för sitt arbete med människor som lider av en demenssjukdom.

Enhetschefen gläds också åt att deras metod nu uppmärksammas nationellt.

– Det är ingen dyr investering och kan spara mycket lidande och stora kostnader, säger Eva, som tilldelas ett utvecklingspris för sitt stödjande ledarskap.

Planen är att metoden framöver ska införas som rutin vid alla särskilda boenden i kommunen.

Den sista av de tre pristagarna är Edsvägens medarbetare i Östhammar och Maria Ek, socialt ansvarig samordnare, som ”genom sitt engagerade arbete med kultur i vården skapar ett strukturerat arbetssätt för att göra kulturen mer tillgänglig för äldre och funktionshindrade”.

På luciadagen den 13 december överlämnas priserna i samband med kommunfullmäktiges möte på Bruksgymnasiet i Gimo.

Malena Olsson