Enade för rätten till stöd

Felix Holm, assistent, Carl Boström och Justus Jonsson, båda aktiva i RUB, och assistent Benar Hassan. Stående från vänster Birgitta Anér styrelseledamot Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län, Sandra Kuusk, styrelsemedlem i FUB och Saija Jonsson, ordförande RBU i Uppsala. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Uppsala/Länet På internationella funktionshinderdagen, lördag 3 december, genomförs landsomfattande manifestationer mot besparingarna i LSS och personlig assistans. I Uppsala samlas man på Forumtorget där bland annat medlemmar från lokala funktionshinderföreningar medverkar.

Bakgrunden till manifestationen är den gångna höstens många fall där barn och vuxna förlorat hela eller delar av sin personliga assistans. LSS betyder lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

– Det handlar om människor med omfattande funktionsnedsättningar som får sin trygghet och sina möjligheter att leva fullvärdiga liv krossad, säger Saija Jonsson, ordförande i RBU Uppsala län och vars son har personlig assistans.

Det är RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, som startade uppropet ”Assistans är frihet! Rädda LSS!”. FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och flera andra organisationer kämpar för LSS och personlig assistans.

– Många med funktionshinder skulle kunna få stöd och jobba, men istället är vi sparobjekt, säger Finn Hedman som kämpat med rehabilitering sedan han fick en stroke för tolv år sedan.

Då var han bara 36 år, och forskning visar att stroke går ner i åldrarna och att allt fler yngre drabbas.

Finn Hedman är ordförande i strokeföreningen i Uppsala län och ordförande i Uppsala kommuns nya LSS-råd. Han jobbar som receptionist på HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, och är även fritidspolitiker.

– Jag möter dagligen människor med funktionshinder, och jag får höra mycket. Det här berör många, säger Finn Hedman.

Saija Jonsson berättar att i RBU får de dagligen höra upprörande berättelser från förtvivlade föräldrar.

– Det handlar om hur viktig den personliga assistansen är och neddragningarna kan inte fortsätta, säger Saija Jonsson.

Tillsammans med FUB och Autism- & Aspergerförbundet kräver RBU nödstopp för indragna assistansbeslut. Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.

Vidare vill man stärka LSS men inte på bekostnad av personlig assistans, och att besparingsdirektiven tas bort ur utredningen.

Andra krav är bland annat att politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

Saija Jonsson inleder manifestationen med tal på Forumtorget klockan 13.00. Därefter följer flera medverkande som lyfter rätten till, och betydelsen av, assistans.