Högbergsskolan blir vård- och omsorgscollege

Certifieringen till vård och omsorgscollege får positiva effekter för Högbergsskolan i Tierp. Foto: Arkiv
Textstorlek:

Tierp Nyligen blev det klart att Högbergsskolan i Tierp certifierats för att ingå i vård- och omsorgscollege region Uppland. Gymnasieskolan kan därmed kalla sig dubbelcollege och nästa vecka hålls en certifieringsceremoni på skolan.

För vård- och omsorgsprogrammet på Högbergsskolan är certifieringen en kvalitetsstämpel. Utbildningen har klarat flera led i en omfattande granskningsprocess, men måste framöver även visa att standarden upprättshålls för att inte förlora den statusen.

För eleverna innebär det att alla, inklusive dem som hunnit börja på programmet, förutom betyg får diplom efter avklarad utbildning.

– Det är ett mervärde vi ser redan nu, säger biträdande rektor Gunilla Olsson, i ett pressmeddelande.

Som del i vård- och omsorgscollege tar Högbergsskolan även på sig att svara för handledarutbildning. I första omgången blir det för drygt 20 medarbetare i kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

Det är i linje med collegemodellens grundtanke om nära samverkan mellan kommuner, skolor, arbetsgivare och branschorganisationer.

Ett college ska ha vässade utbildningar, starka band mellan skolor och arbetsmarknad och ska locka till utbildningsval med goda framtidsutsikter. Med goda möjligheter till praktik och feriejobb samt med en stor del av utbildningen förlagd till arbetsplatser ska det leda till nyutbildade med god anställningsbarhet.

Certifieringen till vård och omsorgscollege får positiva följder även för vuxengymnasiet.

– I januari startar vi en tre terminer lång yrkesutbildning inriktad på vård och omsorg, säger Annette Källström, biträdande rektor med ansvar för vuxenutbildningarna.

Tierps kommuns utbildningschef Henrik Hedqvist är också glad åt certifieringsbeskedet.

– Jag ser det dels som ytterligare ett bevis på att vårt gymnasium håller hög kvalitet och dels att det är ett kvitto på utmärkt arbete, utfört av de som jobbat med förberedelserna till certifieringen.

Torsdag den 8 december hålls en certifieringsceremoni på Högbergsskolan.

FAKTA Vård- och omsorgscollege

VO-college är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare och som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering.

Övriga kommuner i region Uppland med certifierade vårdutbildningar är Enköping, Uppsala och Östhammar. Sedan tidigare är Högbergsskolans tre program industriteknik, naturvetenskap och teknik certifierade utbildningar inom teknikcollege Uppland.

Källa: vo-college.se, Tierps kommun