Ljus prognos inför 2017

Textstorlek:

LÄNET Arbetsförmedlingens prognos inför 2017 ser lovande ut. Höstens intervjuundersökningar med arbetsgivare i Uppsala län visar på stark förväntan på arbetsmarknaden, ökad sysselsättning och fortsatt låg arbetslöshet.

Arbetsgivarna i länet är optimistiska och har en fortsatt stark tilltro till den närmaste framtiden. Detta trots en rådande osäkerhet kring utvecklingen i den globala ekonomin.

Den privata konsumtionen ligger på höga nivåer men också den offentliga konsumtionen och bygginvesteringar bidrar till det fördelaktiga läget i den svenska ekonomin.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sysselsättningen i länet öka med 1 800 personer under 2017.

– När konjunkturen stärks, det blir fler lediga platser och kapacitetsutnyttjandet är högt innebär detta flertalet jobbchanser inom prognosperioden, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen, i ett pressmeddelande.

Den offentliga sektorn som utgör en stor och viktig del av länets arbetstillfällen, har haft starka sysselsättningsökningar de senaste åren och väntas fortsätta öka. Inom privata tjänstenäringar som handel, finansiella verksamhet och företagstjänster är framtidstron också stor. I byggverksamheten likaså. Förväntningarna har även stärkts något inom industrin.

I de offentliga verksamheterna finns stora behov inom vård, skola och omsorg finns, på grund av de närmaste årens omfattande pensionsavgångar.

Samtidigt som arbetslösheten i länet väntas bli den lägsta i landet är arbetsmarknaden fortsatt tuff för de grupper som i genomsnitt möter en svårare arbetsmarknadssituation och därför löper större risk att bli långvarigt arbetslösa.

I takt med en ökad brist på arbetskraft och en högre andel av personer med längre väg till anställning blir matchningsuppdraget en allt större utmaning för Arbetsförmedlingen.

 Malena Olsson