Medborgarlöftet infriat och nytt poliskontor invigt

Textstorlek:

Heby. I tisdags hölls den officiella invigningen av det nya poliskontoret i centrala Heby. Invigningen förrättades av regionpolischef Carin Götblad som lyft frågan om lokala poliskontor sen hon tillträdde som chef för Polisregion Mitt.

– Det här är en jättebra lösning för mindre orter och en plats där även frivilliga krafter kan samlas. Nu har alla kommuner i regionen ett eget poliskontor, sade Carin Götblad.

Poliskontoret är ett resultat av tidigare medborgarlöften, en samverkan mellan polis och kommun och ett sätt för polisen att komma närmare medborgaren.

I Heby kommun fanns en önskan om ett öppet poliskontor, något som nu infriats.

– Ett poliskontor skapar trygghet för invånarna och brottsligheten har gått ner i Heby. Vill man ha ett tryggt boende ska man flytta hit, sade Carin Götblad.

Poliskontoret har en fast öppettid på tisdagar mellan klockan 11 och 14 och här kommer man bland annat att ta emot tips, svara på frågor och hålla förhör.

Minst två poliser kommer att bemanna kontoret, i första hand områdespolis Agnetha Degerstedt och kommunpolis Olle Rehn.

– Kontoret kommer att användas även andra tider men tisdagarna har fasta öppettider, säger Niklas Hållkvist, chef för lokalpolisområde Norduppland.

Brottsligheten har gått ner i Heby, och på frågan vad han tror kan vara orsaken blir svaret:

– Samarbete är en framgångsfaktor. Vi har bra samarbete med kommunen och även med allmänheten som hjälper till med tips och information. Överlag är det en bra och rolig kommun att jobba i.

– Jag är själv sugen på att komma hit och jobba, och det kanske jag gör också, säger Carin Götblad.

Invigningen lockade både ortsbor och politiker som dagen till ära bjöds på bubbel och glögg. Alkoholfritt kan tilläggas.

Kerstin Karlsson var en av många Hebybor som gladdes över det nya poliskontoret.

– Det är här fantastiskt och väldigt efterlängtat, säger Kerstin Karlsson som är med i grannsamverkan i hyreshusen vid stationsområdet i Heby.

– Grannsamverkan behövs även när man bor i hyreshus, och nu har vi ett poliskontor också, säger Kerstin Karlsson.