Naturvårdare varnar för bioenergi

Textstorlek:

Bioenergin framställs ofta som miljö- och klimatvänlig. Men nu varnar naturvårdare för att den utgör en allvarlig fara för fågellivet i EU och övriga världen. 

​Nästa år startar Birdlife International, en paraply-organisation för fågelskyddsorganisationer från hela världen, en omfattande kampanj mot det man kallar ”dålig bioenergi”.
I begreppet inkluderas all bioenergi som orsakar skador på natur och biologisk mångfald.

– Det finns dåliga exempel även i Sverige. Just nu pågår en omfattande avverkning av trädslag som asp och rönn i många randmiljöer. De är extremt värdefulla för vilda djur och fåglar men nu gör man flis av dem, säger Anders Wirdheim på Sveriges ornito-logiska förening.

Han är också kritisk till att stora mängder stubbar och annan ved som blir kvar efter avverkningar mals ner till flis. De är också viktiga för en mängd arter.

– Fast de verkligt stora problemen finns inte i Sverige utan i tropikerna. Där avverkas naturskogar för att ge plats för produktion av palmolja för biodiesel i Sydostasien och odling av energigrödor i Afrika, säger han.

Hur stor areal av jordens yta som i dag nyttjas för produktion av bioenergi är inte helt klarlagt, men enbart inom EU rör det sig om en yta av Sveriges storlek, drygt 40 miljoner hektar, enligt beräkningar av forskare vid universitetet i Wien. Då är även uttaget av flis och annat från vanliga produktionsskogar inräknat.

En annan uträkning av ett internationellt forskarlag antyder att efterfrågan på land i världen för produktion av bioenergi kommer att ligga på cirka 500 miljoner hektar inom några decennier. Detta motsvarar halva USA:s yta.

Det säger sig självt att detta skulle kunna få allvarliga effekter på fauna och flora. I en separat studie påpekar Birdlife International att avverkning av skog för energiproduktion nu pågår i nationalparker i Slovakien, och längs floderna i centrala Italien.

I Colombia har 500 000 hektar regnskog huggits ner för att ge plats för oljepalmsplantager för framställning av biodiesel för den europeiska marknaden.

Roland Johansson/TT

 

Fakta Bioenergi 

Bioenergi är energi från biobränslen som normalt hämtas från växtriket. I Sverige kommer merparten av bioenergin från flis, bark, spån, grenar och andra rester som blir över när skog avverkas. I andra delar av världen rör det sig oftast om odlade energigrödor, exempelvis majs, sockerrör eller oljepalmer.

Bioenergin svarar i dagsläget för cirka tio procent av världens energianvändning.

Källa: Svebio, Birdlife International