Plus och minus 2017

Det blir lite mer kvar i plånboken nästa år, något som förstärks av att inkomstskatten blir lägre. Foto: Sveriges Riksbank
Textstorlek:

Högre löner för de som arbetar, och pensionerna ökar också. Däremot blir det sämre utdelning för garantipensionären. Det visar Swedbanks analys om hushållens ekonomi 2017.

​Eftersom lönerna ökar mer än priserna får de som arbetar högre reallöner nästa år.

Pensionerna blir också högre, vilket innebär att ett pensionärspar får över 500 kronor mer varje månad.

Garantipensionären får också något högre pension, men den äts upp helt och mer därtill av inflationen.

Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna, säger i ett pressmeddelande att jobbskatteavdraget påverkas av det höjda prisbasbeloppet. Något som innebär lägre skatt för de som arbetar.

För typhushållen i analysen ökar lönerna med drygt tre procent nästa år. Realt, det vill säga justerat för inflation, ökar de med knappt två procent.

En tvåbarnsfamilj, som bor i en hyreslägenhet, får drygt 800 kronor mer kvar att leva på. För tvåbarnsfamiljen som bor i villa blir det i stället knappt 600 kronor mer över varje månad. Familjer med tre barn eller fler får ytterligare tillskott till följd av det höjda flerbarnstillägget, och får knappt 900 kronor mer kvar att leva på varje månad.

Enpersonhushållet och en ensamstående förälder med två barn får knappt 350 respektive 400 kronor mer per månad.

Även pensionerna ökar och för de med inkomstpension och tjänstepension ökar inkomsten med 2,5 procent. Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med drygt en procent.

– Men utgifterna ökar mer och garantipensionären får drygt 100 kronor mindre kvar i plånboken varje månad. Lägger man till inflationen blir minskningen 130 kronor jämfört med i januari 2016, säger Arturo Arques.

Den som är arbetslös får drygt 200 kronor mindre kvar att leva på 2017 jämfört med i år.

 Rose-Marie Eriksson