Äganderätt och intrång

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden kräver mark vilket kan vålla problem för markägaren. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

​Äganderätts- och intrångsfrågor är ämnet för det föredrag LRF Mälardalens lokalavdelningar i Lagunda, Håbo och Upplands-Bro i bjuder in till den 25 januari. Föreläsningens målgrupp är medlemmar i LRF och platsen är Brunnagården i Örsundsbro.

– Bakgrunden till det här arrangemanget är att LRF och LRF konsult erbjuder lokalföreningar runt om i landet kunskap i de här frågorna och i just det här fallet är det föreningarna i Lagunda, Håbo och Upplands-Bro som nappat och bjuder in, säger Jonas Berglind från LRF Konsult i Västerås.

Jonas Berglind exemplifierar vad äganderätt och intrång kan handla om när det gäller LRF:s medlemmar.

– Med intrång menas i det här sammanhanget att någon vill åt mark för anläggande av olika saker. Det kan vara elledningar, bredband, vägar, VA-ledningar och fjärrvärmeledningar. Jag och min kollega Anders Carlsson kommer att prata om vad som gäller när detta sker och vilka rättigheter och skyldigheter markägare och ledningsägare har i samband med detta, säger Jonas Berglind.

– Vi kommer också att gå igenom vilka former för markåtkomst som finns, tvång och frivillighet. Det känns som ett ämne som engagerar så det kommer att bli mycket tid för frågor och diskussioner om de olika situationer som kan uppkomma, utlovar Jonas Berglind.

Peter Jansson som varit med och bjudit in LRF Konsult hoppas på en stor uppslutning den 25 januari.

– Vi kommer snart att få en kraftig bredbandsutbyggnad i våra trakter vilket förstås är mycket positivt men innebär att den här frågan aktualiseras för oss. Då är det bra att vara förberedd innan på vad som gäller. De som tänkt komma på föreläsningen får gärna formulera frågor i förväg. Vi hoppas att ämnet ska engagera.

Lisa Parland

 

Fakta: Intrång och äganderätt

Det finns en rad olika situationer när markintrång uppstår – exempelvis:

Vägar och järnvägar

Gång- och cykelvägar

Planering för ny tomt-/industrimark

Kraftledningar

Vatten- och avloppsledningar

Fiber för bredbandsutbyggnad

Mobilmaster

Naturreservat, biotopskydd

Vindkraft

Vattenskyddsområden