Fler guider till vallonbruken

Virpi Larsson, ansvarar för Studiefrämjandets lokalkontor i Tierp.​
Textstorlek:

LÄNET ​Med start i januari arrangerar Studiefrämjandet i Uppsala tillsammans med Vallonbruken i Uppland återigen utbildning för blivande Vallonbruksguider.

– Vallonbruken är en skatt som präglat hela området och det är oerhört givande att få samarbeta med alla dessa människor som arbetar för att bevara och sprida kunskap om brukens historia, säger Virpi Larsson, handläggare vid Studiefrämjandet i Uppsala och ansvarig för lokalkontoret i Tierp.

Guideutbildningen startar den 11 januari och består av två delar. Studiefrämjandet ansvarar för den grundläggande föreläsningsserien som ges under våren. Föreläsningarna behandlar bland annat folkbildning, förutsättningar för järnhantering samt valloninvandringens påverkan på samhället.

De blivande guiderna deltar också i en lokal utbildning som ges av det bruk som de senare vill tjänstgöra vid.

– De väljer mellan bruken i Karlholm, Lövsta, Strömsberg, Söderfors och Österbybruk, säger Virpi Larsson.

Det är också vid det valda bruket som kursdeltagarna gör slutprovet i form av en guidning vilken måste bli godkänd för att man ska få tjänstgöra som auktoriserad vallonbruksguide.

De fem bruken har mycket gemensamt men har även sin egen unika historia. Österbybruk anlades till exempel redan på 1500-talet och då för produktion av krigsmaterial.  Under 1600-talet utvecklades bruket till att bli ett av Sveriges då största järnbruk.

Bruket i Söderfors grundades för tillverkning av skeppsankare år 1676 och är idag det enda av de uppländska bruken som fortfarande har en aktiv industriproduktion i form av snabbstål.

De lokala visningarna är baserade på de fem brukens förutsättningar i form av förekomst och utformning av smedjor, herrgårdar, parker och andra typiska inslag i bruksmiljöerna. Vid bruket i Strömsberg finns ett skogsbruksmuseum med bland annat kolmila och älghornssamling. På Lövstabruk står Leufsta Herrgård från 1730 och som ända fram till 1986 ägdes av familjen De Geer.

I Karlholm hittas en av Sveriges bäst bevarade Lancashiresmedjor. Den brittiska Lancashiremetoden var en process för framställning av smidbart järn vilken gav ett rent järn som tålde höga temperaturer vid upphettning utan att dess goda smidesegenskaper försämrades.

– Jag rekommenderar bland mycket annat ett besök på Leufsta Bruksarkiv som ligger i den gamla förvaltarbostaden. Här ställer de bland annat ut en helt fascinerande samling skisser och ritningar som visar hus som aldrig blev byggda på Lövstabruk, berättar Virpi Larsson.

Inga särskilda förkunskaper krävs för att få delta i utbildningen till vallonbruksguide. Hittills har 14 personer anmält sig och eftersom man har ett 20-tal platser finns ännu rum för fler. Bruken efterfrågar särskilt guider med möjlighet att arbeta dagtid.

– Jag skulle väldigt gärna vilja gå utbildningen själv, säger Virpi Larsson.

Maria Loboda