Länk mellan nyanlända och etablerade svenskar

Textstorlek:

​Att lära känna en ny kompis genom promenader är huvudsyftet i ett nytt projekt för ökad integration. Startkompis ska ge nyanlända en bra start genom ökad lokalkännedom i den kommun de får boende i.

Emma Hammar är grundare och verksamhetsledare i Kompisbyrån och projektledare för Startkompis.

– Vi kör igång nu i januari och hittills är det främst kommuner i Stockholmsområdet som anslutit sig, men vilken kommun som helst är välkommen, säger Emma Hammar.

Sen tidigare finns projektet fikakompis, och där är även Uppsala med. Grundtanken med fikakompis är att man pratar svenska och ger fler möjlighet att prata svenska utanför skolbänken.

– Det ska vara lättillgängligt och det är bara att gå in och anmäla sig via vår hemsida. Hittills har Kompisbyrån hanterat cirka 10 000 kopplingar med fikakompisar från över 126 länder.

Kompisbyrån är en ideell organisation som grundades 2014 av Emma Hammar och Cecilia Holmgren.

Organisationen har verksamhet i nio städer där bland annat Uppsala ingår.

– Vi har nätverksträffar i olika delar i landet, och efter den här perioden med Startkompis kommer vi att gå ut bredare med information. Men redan nu är alla välkomna, säger Emma Hammar.

Att lära sig hitta i sin nya kommun kan vara en utmaning för en nyanländ person. Då behövs praktisk hjälp som kan visa var närmaste bank ligger, lekparker med mera.

– Man behöver också få förklarat hur platserna fungerar och hur man förväntas agera. Kunskap som etablerade kommun-invånare ofta tar som en självklarhet, säger Emma Hammar och tillägger att för etablerade svenskar är det dessutom en unik chans att lära känna fler personer i sin kommun.

Bakom projektet står den ideella organisationen Kompisbyrån och Lidingö stad med stöd från Länsstyrelsen Stockholm. Startkompis erbjuder ett digitalt och gratis verktyg för kommuner att nyttja under 2017. Detta för att stötta och underlätta en daglig kontakt med volontärer. Projektet ger alla kommuner som vill möjlighet att ansluta sig till tjänsten.

– Då öppnar vi vårt system där man registrerar sig, svarar på frågor om sig själv och sen hittar vi en person som matchar din profil, säger Emma Hammar.

Rose-Marie Eriksson

 

Fakta: Kompisbyrån 

Kompisbyrån är en ideell organisation som digitalt skapar kontakt mellan nya och etablerade svenskar med liknande intressen. Emma Hammar och Cecilia Holmlund startade Kompisbyrån med en vision om att öka gemenskapen i samhället. Detta genom att förenkla förutsättningar till fler vardagsmöten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. I det nya projektet Startkompis kan en etablerad svensk erbjuda en timmes promenad i sitt närområde med en nyanländ.

Källa: Kompisbyrån