Många företag vill anställa

”Vi hoppas många blir trygga i sitt företagande”, säger Sara Hellberg som leder projektet Affärskompetens Norduppland. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

NORDUPPLAND För ett år sedan gick startskottet för projektet som ska lyfta kompetensen hos företagare i Norduppland. Inledningsfasen med analyser är avklarad och drygt 300 mikro- och soloföretag samt några småföretag är nu redo för utbildning.

– Det finns så många som vill anställa, och vi ska stötta på resan, säger Sara Hellberg, projektledare för Affärskompetens Norduppland.

Projektet finansieras av ESF, Europeiska socialfonden, och projektägare är föreningen Nordupplands kompetenscenter.

Projektet fokuserar på affärsutveckling för solo- och mikroföretag verksamma i Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner.

– Allt samarbete är viktigt och nu har vi även samarbete kommuner emellan, säger Sara Hellberg som är utbildad projektledare och coach.

Företag i Norduppland har andra utmaningar än i övriga Uppland. Här är över 96 procent av företagandet solo- och mikroföretag, det vill säga mellan 0 och nio anställda, och många har liknande behov.

– Jobb skapas i de mindre företagen, men de hinner inte med kompetensutveckling. Vi erbjuder korta och konkreta utbildningar vid många tillfällen och det handlar om att avsätta tid för att tjäna tid.

Sara Hellberg menar att om de kan stärka företag som företag ökar det tillväxten.

Insatsen är 1 000 kronor men sen är utbildningar, föreläsningar med mera gratis. Ungefär 150 kursstarter och 40 utbildningar ska igång och i nuläget finns utrymme för några fler deltagare.

– Cirka 1 050 personer ska gå utbildningen och det är spritt över alla branscher, säger Sara Hellberg och fortsätter:

– Önskemålen varierar men ekonomi, it och digitalisering liksom struktur och effektivitet står högt på önskelistan.

Nästan fem heltidstjänster jobbar med projektet, som pågår till och med januari 2019, och utbildningar upphandlas inom office-paket och ledarskap liksom personlig utveckling.

– Vi vill skapa lärdomar som många kan ha nytta av och resultat omsätter kunskap.

Sara Hellberg ser flera fördelar med projektet, bland annat att deltagarna får träffa företagare över kommungränserna vilket öppnar för nya samarbeten.

Aktiviteterna kommer att äga rum på olika orter i de medverkande kommunerna. Men flest genomförs dock i Tierp och Östhammar där man har utbildningslokaler plus att många deltagare finns där.

Rose-Marie Eriksson