Vuxna går kurs om barn

”Förhoppningen är att vårt arbete leder till att fler får kunskap om barn som lever med missbruk”, säger Lisa Pettersson, IOGT-NTO, som är sammankallande för nätverket Maia. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

ENKÖPING Att upptäcka och stödja barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Det är målet för Maia, ett Enköpingsbaserat nätverk med inflytelserika och insatta aktörer. I vår arrangerar de en kurs för vuxna som vill veta hur man hjälper och på bästa sätt bemöter dessa barn.

Vara vettig vuxen (VVV) heter kursen som riktar sig till alla som i sitt arbete eller på fritiden kommer i kontakt med barn och ungdomar. Studiecirkeln vänder sig till personer som vill lära sig hur man ser och närmar sig de här individerna. Hur man agerar vettig vuxen, med andra ord.

Arrangörer är nätverket Maia, där Enköpings kommun, Svenska kyrkan, IOGT-NTO, Junis, Blå Bandet och studieförbundet NBV ingår. Gruppens syfte är att ge stöd till barn och unga som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Maia, som har fått namn efter en gudinna i den romerska mytologin, bildades 2006 och har nyligen fått en nystart efter en tids vila.

– När gruppens initiativtagare och drivande kraft Mona Örjes slutade, i samband med att hon blev förbundsordförande för IOGT-NTO:s Junis, rann engagemanget ut i sanden lite. Det tog ett år innan vi kom igång igen, förklarar Lisa Pettersson, distriktskonsulent för IOGT-NTO i Uppsala län.

Hon är sammankallande för Maia och finns med i arbetsgruppen där representanter från alla medlemmar sitter med. De träffas varannan månad för att planera program och sköta verksamheten. Styrgruppen utgörs av cheferna och har ett mer övergripande ansvar för budget och inriktning.

– Just nu jobbar vi med att fånga upp intressen och se vilka behov som finns och var, säger Lisa Pettersson, som tycker att det är väldigt effektivt att ha en arbetsgrupp med företrädare från flera arenor.

– Tillsammans har vi många olika kompetenser och många olika kontakter, konstaterar hon.

På sikt hoppas nätverket att de, som tidigare, ska ha möjlighet att erbjuda riktade utbildningar till olika personalgrupper i skolan. I nuläget finns bara resurser och tid till att ordna vårens VVV-kurs och den öppna storföreläsningen, som hålls varje höst.

VVV-cirkeln har varit ett återkommande inslag i Maias program under flera år. Kursen omfattar sex tillfällen och rymmer både föreläsningar och diskussioner. Den första träffen äger rum i Prostgården i Enköping nu på måndag och gästas av Bonnie, som kommer att dela med sig av sin livsberättelse. Bonnie har själv haft en svår uppväxt, men har ändå lyckats bra i livet.

Skyddsfaktorer och internet samt beroende och medberoende är andra teman som kommer att behandlas under kursens gång. Ledare för Hoppetgruppen, företrädare för Socialtjänstens mottagningsgrupp och polisen är några som är på plats och informerar.

Som förbundsordförande för IOGT-NTO:s juniorförbund har Mona Örjes fortsatt att jobba med de här frågorna, men nu på ett riksplan. Hon tycker att Maias insats är värdefull.

– Nätverket behövs fortfarande därför att barn och unga i så stor utsträckning inte nås av det stöd som finns. Maia har genom åren gjort ett gott arbete, men det räcker inte på långa vägar. Det handlar faktiskt om att rädda liv, säger Mona Örjes, som tycker att vuxna har alldeles för lite kunskap i ämnet, även de som möter barn i sin yrkesroll.

Hon är själv utbildad lärare och berättar att det under hennes tre och ett halvt års långa utbildning inte talades någonting om barn som upplever missbruk i familjen.

– Och det trots att det i stor utsträckning påverkar deras utveckling i stort och förstås deras möjlighet att tillgodogöra sig skolundervisningen, tillägger hon.

Lisa Pettersson är glad att Maias verksamhet har väckts till liv igen. Hon hoppas att deras arbete med att skapa fler trygga vuxna och få folk att våga prata ska ge resultat.

– Kan vi nå ett barn och göra den skillnaden är det stort, menar hon.

Malena Olsson